Fonderna i Movestics utbud allt mer hållbara

Som en hjälp till sparare och kunder har Movestic, för andra året i rad, gjort en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. Enligt bolagets trafikljusmodell får nu två tredjedelar (66 procent) av alla fonder betyget grön. Det är en ökning från året innan då knappt hälften (47 procent) av fonderna var gröna.

Att fler fonder nu får betyget grön beror både på att fler fonder med fokus på hållbarhet har tagits in på Movestics fondtorg och att fonder har gått från betyget gul till grön. Betyget är en sammanvägning av information om fondernas hållbarhetscertifieringar och en analys av hur fondbolagen arbetar med att implementera de policys man har. 

- Hållbarhet är inte längre något bara för nischfonder, utan numer fullt integrerat i många aktiva aktie- och räntefonders investeringsanalys. Även hedgefonder där hållbarhet tidigare ansågs vara en omöjlighet arbetar nu aktivt med ämnet, säger Marie Lindskog, Senior Fondanalytiker på Movestic.

Av sammanställningen framgår att det totalt sett är allt fler fonder som väljer att arbeta med exkludering som en del av sin strategi. Vanligast är att fondbolagen exkluderar kärnvapen, 71 procent av bolagen i Movestics fondutbud utesluter investeringar i kärnvapen. Tobak, alkohol och pornografi exkluderas av 58, 54 respektive 47 procent. Det blir även allt vanligare att screena bort fossila bränslen, 31 procent av bolagen exkluderar fossila bränslen.

-I det proaktiva arbetet har ett flertal av fondbolagen tagit till sig FNs 17 globala hållbarhetsmål och speciellt är det mål nummer 13 som rör bekämpning av klimatförändringar som prioriteras, säger Marie Lindskog.

Hållbarhetssammanställningen omfattar samtliga fonder i Movestic fondutbud, totalt 89 fonder från 32 olika fondbolag. Syftet är att hjälpa sparare att sortera i den information som ges kring hållbarhet. Sammanställningen finns att läsa i sin helhet här.

Helena Olsson
PR & KOMMUNIKATION

Helena Olsson

+46-70 449 92 00