BGF World Technology inkluderas i fondutbudet

En aktivt förvaltad aktiefond med mellan 80 och 120 innehav och som investerar i teknologibolag med stark tillväxt.

Förvaltaren har identifierat stora investeringsteman som driver utvecklingen framåt. Fonden består av traditionella bolag (40-50 %) och bolag med mer opportunistisk karaktär (50-60 %) och har en diversifierad exponering mot utvalda investeringsteman. Fonden förvaltas av BlackRock. 

Du hittar fonden i fondlistan från och med 23 oktober.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.