Allianz All China Equity inkluderas i fondutbudet

Fonden har som mål att uppnå långsiktig avkastning genom aktieinvesteringar i Kinesiska företag noterade i både Kina och Hong Kong.

Allianz All China Equity har som mål att uppnå långsiktig avkastning genom aktieinvesteringar i Kinesiska företag noterade i både Kina och Hong Kong. Genom denna allokering till både A-shares och H-shares ger fonden en diversifierad exponering mot hela Kinas ekonomi. Investeringsprocessen skiljer ut företag som fondförvaltaren bedömer ha en gynnsam utveckling utifrån tillväxt, balansräkning och värdering samt har medvind från strukturella trender i den Kinesiska ekonomin.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 21 oktober.

Fondlista
Movestics fondutbud
Vi har ett brett utbud av fonder från olika förvaltare. I fondlistan kan du sortera och se mer info om våra fonder.