Premievolymen ökade med 4,9% under 2022

Movestic presenterar idag sitt resultat för 2022. Premievolymen under året ökade till 10,8 miljarder SEK (10,3). Bolagets försäkringstekniska resultat uppgick till 93,2 MSEK (134,6). Den fortsatta tillväxten i premievolym drevs primärt av tjänstepensionsaffären som växte med 14 procent, samtidigt som bolaget tagit en allt större marknadsandel inom depåförsäkringar. Marknadsandelen inom depå ökade med 37 procent jämfört med 2021.

- Vi är mycket nöjda med den fart och stabilitet vi har i vår affär där vår långsiktiga satsning på depåförsäkringar mottagits mycket väl av marknaden, samtidigt som vår kärnaffär tjänstepension växer, säger Linnéa Ecorcheville, VD för Movestic.

Under året har bolaget lanserat ett nytt rådgivningskoncept Movestic Frihet, för de kunder som närmar sig pension och inte har tillgång till rådgivning på annat sätt.

- 2022 var ett utmanande år för de flesta sparare, inte minst de som snart ska gå i pension och fick se sitt sparkapital sjunka i värde, säger Linnéa Ecorcheville. Många har sökt råd och hjälp under året, och alla borde ha tillgång till rådgivning kring sin pension. Där det inte finns en rådgivare i form av en förmedlare erbjuder vi nu våra kunder hjälp med att planera inför pensionen.

Nedgången på de finansiella marknaderna påverkade kapitalet under förvaltning som minskade med 11 procent till 47,1 miljarder SEK.

Ett fokusområde för bolaget under året har också varit implementeringen av nya regelverk inom hållbarhet. Inte minst den så kallade disclosureförordningen, SFDR. Kunderna får nu betydlig mer hållbarhetsinformation. Vid slutet av året hade 78 av fonderna på bolagets fondplattform en hållbarhetsinriktning enligt regelverkets definition.

Movestics årsredovisning för 2022 kan läsas i sin helhet här.

 

imagehtn17.png

Linnéa Ecorcheville, VD, Movestic

 

För ytterligare information
Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

 

Om Movestic Liv och Pension

Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassad tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringsskydd inom liv och hälsa. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk