4 av 10 kan tänka sig att skjuta upp pensionen vid hemarbete

Det svenska pensionssystemet står inför stora utmaningar när medellivslängden ökar, samtidigt som majoriteten fortfarande vill gå i pension senast vid 65 år. Men nu visar en ny undersökning från Novus utförd på uppdrag av Movestic Liv & Pension att 4 av 10 tänka sig att skjuta upp pensionen om de får arbeta hemifrån.

16 mars är det ett år sedan Folkhälsomyndigheten först rekommenderade svenskarna att arbeta hemifrån. Undersökningen visar att många under året har upptäckt fördelarna med hemarbetet och nu kan tänka sig att gå i pension senare om de får arbeta hemifrån. 

– Vårt pensionssystem står inför stora utmaningar i takt med att vi blir allt äldre, samtidigt som vi hittills inte velat gå i pension senare. Om pandemin, genom att det blivit mer etablerat med hemarbete, kan bidra till att fler skjuter upp pensionsåldern skulle det vara positivt för både samhället och inte minst individen själv som annars skulle fått en lägre pension, säger Linnéa Ecorcheville, vd Movestic Liv & Pension.

Viljan att skjuta upp sin pension på grund av hemarbete finns i alla åldersgrupper. 45 procent i åldersgruppen 18-29 år och 38 procent i åldersgruppen 50-64 år kan tänka sig att skjuta upp tidpunkten för sin pension om de får arbeta hemma helt eller delvis.

Den genomsnittliga pensionsåldern har de senaste 15 åren varit konstant runt ca 64,5 år* och trots att vi lever längre vill en majoritet av svenskarna (66 procent i undersökningen) fortfarande gå i pension senast vid 65 års ålder. I syfte att få svenskarna att jobba längre har Riksdagen fattat beslut om att från och med 2026 införa en ny riktålder för pension som förväntas bli 67 år. I undersökningen säger 13 procent att en ny riktålder kan påverka dem att gå i pension senare.

– Vi har de senaste åren sett en individanpassning av pensionsåldern, många jobbar längre, men andra går tidigare och i genomsnitt har inte pensionsåldern ökat, säger Linnéa Ecorcheville.

Andra argument för att senarelägga pensionen som framkommer i undersökningen är högre lön, 40 procent av de svarande kan tänka sig att jobba längre om de får högre lön. Här skiljer det sig dock mer mellan olika åldersgruppen. Yngre är mer motiverade av högre lön är äldre. I gruppen 18-29 år kan 53 procent tänka sig att jobba längre om de får mer betalt, medan det i gruppen 50-64 år är 24 procent som motiveras av högre lön. Ytterligare fler faktorer som kan påverka beslutet för när man vill gå i pension är mer flexibla arbetstider, möjligheten till deltid och nya arbetsuppgifter.

– Vi har redan sett att pandemin också kan ha positiva sidoeffekter, till exempel genom etablering av mer hållbara digitala arbetssätt och affärsmodeller. Om möjligheten att arbeta hemifrån även bidrar till att vi vill gå i pension senare kan pandemin i förlängningen få större påverkan på den genomsnittliga pensionsåldern än någon politisk reform i modern tid, säger Linnéa Ecorcheville.

Bild1.PNG

4 av 10 kan tänka sig att skjuta upp pensionen vid hemarbete.PNG

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Movestic under perioden 11–17 februari 2021 bland 1052 svenskar i åldern 18-79 år.

För mer information
Helena Olsson, Chef Kommunikation och Varumärke, Movestic
helena.olsson@movestic.se
070-449 9200

*) Källa: Pensionsmyndigheten