31 nya fonder i utbudet!

Under 2021 har Movestic utökat fondutbudet med flera nya fonder inom olika kategorier och med olika inriktningar.

Under året har Movestic adderat flera nya fonder från ledande svenska, nordiska och globala förvaltare. I fondlistan finns också fonder som är helt nya på den svenska fondmarknaden, till exempel en fastighetsfond från Lannebo fonder och en infrastrukturfond från Carnegie fonder.

– Oavsett om man vill ta lite högre risk (småbolagsaktier eller branschfonder) eller lite lägre risk (företagsobligationsfonder och högutdelande aktier) kan man hitta alternativ i vårt utbud, säger Stefan Klohammar, Investeringsdirektör.

Svenska småbolag

Under året har vi adderat ett antal svenska småbolagsfonder.

– Småbolagsfonder har historiskt sett levererat både högre avkastning och högre riskjusterad avkastning (hur mycket avkastning man får i relation till hur mycket det svänger) över tid än svenska aktier generellt. Svenska småbolagsaktier har nästan gått nio gånger bättre än OMX-index (det vill säga stora bolag) sedan 2010, säger Stefan Klohammar, Investeringsdirektör.

31 nya fonder!

Allianz Global Artificial Intelligence

BGF Next Generation Technology

Carnegie All cap

Carnegie Global Quality Companies

Carnegie infrastruktur

Case Fair Play

Case Safe Play

Cliens Småbolag

Cliens Sverige

Coeli Global Selektiv

Handelsbanken Asien Tema

Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Humle småbolagsfond

Humle Sverigefond

Jupiter Financial Innovation

Lannebo fastighetsfond

M&G North America Dividend Fund (i fondlistan inom kort)

M&G Climate Solutions (i fondlistan inom kort)

M&G Positive Impact (i fondlistan inom kort)

M&G Global Dividend Fund (i fondlistan inom kort)

Morgan Stanley Global Opportunity

Nordic Cross Stable Return

Pareto ESG Global Corporate Bond

Prior & Nilsson Evolve

Prior & Nilsson Idea

UBS Small Caps USA

UBS USA Growth Sustainable Equities

Öhman Global Growth

Öhman Global Marknad hållbar

Öhman Global Småbolag hållbar

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

 

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.