Ny SEB-fond som investerar i jämställdhetsarbete och inkludering på Movestics plattform

I dagarna har vi inkluderat en ny global aktiefond med jämställdhetsfokus på vår fondplattform för fondförsäkring.

SEB Global Equal Opportunity är en global aktiefond som fokuserar på att investera i företag som är ledande inom jämställdhetsarbete och inkludering. Fonden väljer även att investera i bolag som erbjuder produkter och tjänster som direkt eller indirekt främjar inkludering.

 

Movestics hållbarhetspoäng: 10 av 10

SEB Global Equal Opportunity får vår högsta hållbarhetspoäng: 10. Tio poäng innebär att fonden

  • investerar i bolag som har positiv inverkan på miljön eller samhället
  • har låg exponering mot hållbarhetsrisker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning
  • inte har innehav som är involverade i kontroversiella vapen eller bryter mot internationella normer
  • har ett lågt klimatavtryck

Hållbarhetspoängen räknas fram baserat på olika märkningar och hållbarhetsdata som används för fonder. Bland annat hämtas data från Morningstar, Normbaserad Screening genomförs och hänsyn tas till hur fondens klimatavtryck ser ut. EU:s regelverk för hållbara investeringar tas också in i beräkningen.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsmärkningar

 

Fondens inriktning: En kombination av jämställdhet och lönsamhet

Förvaltarna anger att bolagen som väljs in i fonden väljs utifrån flera kriterier. Det kan exempelvis inkludera företag som har en mer balanserad könsfördelning i ledande befattningar och som har minskat löneskillnaderna mellan män och kvinnor jämfört med konkurrerande företag.
Det kan också innefatta företag inom utbildnings- eller hälsosektorn som erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till en mer jämställd värld. Även bolagens lönsamhet i dagsläget och potentialen för att skapa vinst på sikt övervägs noga.

 

Mörkgrön fond med hållbarhet som mål

Det är en artikel 9-fond med hållbara investeringar som mål, enligt EU:s nya hållbarhetsregelverk. Förvaltarna letar efter företag över hela världen som aktivt arbetar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 3, 4 och 5. Främjande av god hälsa och välbefinnande, god utbildning och jämställdhet.
Fonden investerar inte tillväxtmarknader på grund av bristfällig tillgång till data inom området för jämställdhet. Detta för att säkerställa att fonden investerar i företag med tillförlitliga och verifierbara jämställdhetsinitiativ och prestationer.

 

SEB Global Equal Opportunity

 

Vill du börja spara?

Fonden finns tillgänglig att investera i på Movestics fondplattform för kunder som valt Movestic för sin tjänstepension eller har privat sparande genom kapitalförsäkring hos Movestic. Om du inte är kund idag kan du enkelt teckna en kapitalförsäkring för att börja investera.

Läs mer om att spara i kapitalförsäkring

 

Movestics Hållbarhetsbedömning är ingen rekommendation vad gäller investering i fonder, utan syftar till att ge dig en samlad bild av fondens tillgängliga hållbarhetsinformation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.