Höjd pensionsålder, hur påverkar det dig?

I oktober beslutade riksdagen om att höja pensionsåldern, från och med årsskiftet kommer lägsta åldern för att ta ut sin allmänna pension vara 62 år istället för 61 år. Pensionsåldern kommer fortsätta höjas fram till 2026.

Svenska pensionärer är bland de friskaste i hela EU. Den allt längre livslängden påverkar det estimerade pensionsbeloppet du kommer få per månad och vid vilken ålder du först kommer kunna ta ut den allmänna pensionen eller få garantipension och bostadstillägg. Trots att det inte finns någon formell pensionsålder i Sverige så brukar man prata om den magiska 65-årsgränsen där de flesta svenskar brukar välja att gå i pension.

Höjd pensionsålder från 2020

Från och med årsskiftet höjs den lägsta åldern för att kunna ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Samtidigt införs ett nytt begrepp, riktålder. Riktåldern kommer kopplas till medellivslängdens utveckling och ligga till grund för när man kan ta ut allmän pensionen, garantipensionen och bostadstillägg. Pensionsåldern och riktåldern kommer successivt fortsätta höjas fram till 2026 då lägsta åldern att ta ut sin allmänna pension blir 64 år. Är du född 1958 påverkas du inte alls av de nya direktiven och kan gå i pension vid 61 år. Du som är född 1959 eller senare kan ta ut din allmänna pension från den månad du fyller 62.

Samtidigt som fler behöver jobba längre, förlängs din rätt att jobba enligt lagen om anställningsskydd (LAS) från 67 till 68 års ålder. På så sätt får de som både vill och orkar även möjligheten att få fortsätta jobba än tvingas gå i pension vid 67 års ålder. Åldern för pension kan se lite olika ut beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut med din arbetsgivare. 

Läs också

Pensionärsbingo eller pensionsbingo
Huruvida det blir pensionärsbingo eller pensionsbingo efter sista utstämplingen är upp till dig. Lägg 20 minuter på pensionen och påverka din framtid!