Gästkrönika - Maria von Matérn: Vatten som investeringsmöjlighet

Jordens befolkning växer och får en högre levnadsstandard – det sätter stor press på våra vattenresurser och ökar behovet för resurseffektiva lösningar. De företag vars affärsidé är att förstå och hitta dessa lösningar kommer vara morgondagens vinnare.

Världens vattensystem står idag inför stora utmaningar som grovt sett kan delas in i tre områden; befolkningstillväxt, resursslöseri och klimatförändringar. Urbanisering och växande välstånd är två andra drivkrafter som ökar behovet för ett hållbart utnyttjande av vatten.

Detta leder sammantaget till en stor efterfrågan på smarta och hållbara lösningar för framtiden och är bakgrunden till att Parvest Aqua lanserades år 2008.
Åter till dagens situation. Mer än en miljard människor bor i områden där tillgången till vatten inte är tillräcklig och den siffran beräknas växa till omkring 3,5 miljarder människor år 2025. Enligt FN kommer den globala befolkningen växa från dagens sju till nio miljarder människor år 2050. Av dessa kommer sex miljarder människor att bo tätorter.

Från sju till nio miljarder människor - vad betyder det för vatten­tillgången?

Idag finns det stora obalanser när det kommer till utbud och efterfrågan på vatten i världen. Befolkningstillväxt och urbanisering bidrar till en globalt ökad efterfrågan på vatten - även om det skapas bättre teknologiska lösningar inom området är en kraftigt växande befolkning en faktor som kommer att sätta världens vattenresurser rejält på prov.

Den ökande urbaniseringen i kombination med växande välstånd i utvecklade länder leder i sin tur till förändrade konsumtionsvanor. Högre levnadsstandard innebär ofta ökad efterfrågan på kläder och andra konsumtionsvaror, liksom en diet som består av mera proteinhaltig kost - faktorer som alla sätter ökad press på utbudet av vatten. Nötkött är en av de största vattenbovarna – det krävs upp till 15 615 liter vatten för att producera ett kilo nötkött.

Åtgången av vatten som i dag krävs i de flesta industrier är inte längre hållbar och föroreningar försämrar kvaliteten på vårt färskvatten. Dessutom påskyndar klimatförändringar den negativa utvecklingen och skapar extrema väderförhållanden samtidigt som glaciärerna smälter snabbare. Många av våra ”vanliga” matvaror som vi tar för givet och ställer på matbordet varje dag kräver enorma mängder vatten i sin framställning. En hamburgare kräver cirka 2 090 liter vatten för att tillverkas, en t-shirt i bomull kräver upp till 2 950 liter vatten, för ett ägg går det åt cirka 227 liter vatten och för en kopp kaffe cirka 160 liter vatten. Massiva investeringar kommer krävas för att kunna stödja den kraftiga tillväxten vår värld står inför. Teknologi och innovationer som kan lösa eller möta dessa frågor utgör därför intressanta investeringsmöjligheter.

Teknologiska framsteg för en effektiv vatten­hantering

Investeringar i vatteninfrastruktur är en global trend. Under de kommande femton åren räknar man med att cirka 7,5 biljoner (tusen miljarder) dollar kommer att investeras i vatteninfrastruktur, det vill säga vattennätverk, bevattningssystem, bättre utrustning för industrin och tjänstesektorn. Många företag specialiserar sig också på mätning, filtrering, rening och kvalitetstestning av vatten.

I många utvecklade länder där stora infrastruktursatsningar genomförts under åren har man slarvat med underhåll och reparation av existerande system. Ett stort problem i många storstäder är vattenläckage - I USA läcker 15-25 procent av dricksvattnet i vattenledningarna ut varje dag. I London förlorar man 818 miljoner liter vatten varje dag på grund av gamla vattenledningar och rör som läcker. Detta har varit en drivkraft för att utveckla kameror och sensorer som upptäcker sprickor och hål i vattenledningar och klassiska vattenmätare har gjorts om för att identifiera läckor och rapportera om vattenförbrukningen förändrar sig. I USA är det beslutat att alla hushåll ska vara utrustade med den nya sortens automatiska vattenmätare senast år 2020.

Investerings­möjligheter i en ändlig resurs

Investeringsmöjligheterna i intressanta bolag som tillvaratar och effektiviserar användandet av vatten är många och välspridda över ett stort antal sektorer, här har jag valt att bara nämna några exempel.

Ett intressant bolag inom cementindustrin tar fram särskilda kemikalier som gör att det går åt mindre vatten i framställningen av betong som annars är en stor förbrukare av vatten. Rengörings-, tvätt- och ångindustrin är exempel på mycket vattenintensiva industrier, även cooling, det vill säga nedkylning, är en stor vattenbov.

Den utmaning många av dessa branscher står inför är att börja återanvända sitt eget smutsvatten i stället för att använda dricksvatten. Ett bolag i Danmark har utvecklat ett tvättmedel med speciella enzymer som gör att det krävs mindre energi och lägre temperaturer för att få kläderna att bli skinande rena – ett perfekt exempel på omställning mot det hållbara och mer resurseffektiva. Investeringar i vatten är intressanta under hela den ekonomiska cykeln då bolagen finns inom både cykliska och mer defensiva affärsområden.

fakta krönika 27 juni 2017.png

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Författare:

Maria von Matern, Alfred Berg