Företag Privat

Partnerpaket

Försäkringspaketet Partner är till för dig som söker en stabil och trygg tillvaro med ett bra skydd. Partner innehåller olycksfallsförsäkring, livförsäkring och allvarlig sjukdomsförsäkring. Teckna paketet för dig själv eller för både dig och din partner.

Är du intresserad av att köpa försäkringen?
Kontakta oss på 08-120 393 20 eller mejla till kund@movestic.se

Olycksfallsförsäkring

Kan ge ersättning om du drabbas av invaliditet och dessutom kan du få ersättning för flera andra besvär och kostnader.

Allvarlig sjukdom

Försäkringen Allvarlig sjukdom ger dig ekonomiskt stöd om du blir allvarligt sjuk i till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller MS.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ersättning till din familj eller valda personer om du skulle avlida.


Movestic Partnerpaket

I Sverige har vi ett visst skydd genom socialförsäkringen, men ersättningen därifrån räcker oftast inte för att ge samma levnadsstandard om du eller någon annan familjemedlem skulle drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller avlida. För att man ska ha ett riktigt bra försäkringsskydd behövs egna kompletteringar. Försäkringspaketet Partner ger ett bra försäkringsskydd dygnet runt.

Partnerpaketet innehåller

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du drabbas av invaliditet på grund av ett olycksfall. Dessutom kan du få ersättning för flera andra besvär och kostnader.

  • Ekonomiskt stöd
  • Krisförsäkring
Läs mer

Allvarlig sjukdom

En allvarlig sjukdom kan göra att din livssituation förändras dramatiskt. Movestic Allvarlig sjukdom är en försäkring som ger dig ekonomiskt stöd om du blir allvarligt sjuk.

  • Kompensation för kostnader
  • Använd som du vill
Läs mer

Livförsäkring

En livförsäkring ger ersättning till din familj eller valda personer om du skulle avlida. Försäkringsbeloppet är konstant och försäkringen gäller upp till 67 års ålder.

  • Anpassa beloppet
  • Få råd att bo kvar
Läs mer

Vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna och svaren. Kontakta gärna oss om du har fler frågor!

Vad är fördelen med att teckna ett paket mot att teckna enskilda försäkringar?

Vi har samlat försäkringarna i ett paket för att göra det enklare och mer överskådligt för dig som vill ha extra trygghet. Ansök om försäkringen genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den till oss.

Varför ska jag fylla i en hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen är till för att vi ska kunna erbjuda dig rätt försäkring till rätt förutsättningar. När vi beräknar kostnaden för försäkringen tar vi hänsyn till sannolikheten att du kommer att drabbas av skadefall och behöva ersättning från försäkringen i framtiden. Uppgifterna i hälsodeklarationen ska lämnas personligen av dig som ska försäkras. Ta god tid på dig när du fyller i hälsodeklarationen och tänk på att besvara alla frågor och följdfrågor noggrant.

Vad krävs för att teckna en olycksfallsförsäkring?

Vi har samlat försäkringarna i ett paket för att göra det enklare och mer överskådligt för dig som vill ha extra trygghet.

Om jag blir sjuk, hur anmäler jag det till er?

Ta först kontakt med en läkare för att få en diagnos. Därefter gör du en skadeanmälan till oss.