Företag Privat

Movestic sjukvårdsförsäkring

- snabb hjälp om du blir sjuk

Tillgång till snabb vård kan innebära att en sjukdom upptäcks i ett tidigt skede och att du snabbt får den behandling du behöver. Movestics sjukvårdsförsäkring erbjuder dig privat vård till mycket bra villkor. Du får dessutom tillgång till professionell sjukvårdsservice som ger snabb och effektiv hjälp.
Sjukvårdsförsäkringen kan ge dig:
  • Den hjälp du behöver snabbt, vilket skapar förutsättningar att komma tillbaka till det vanliga livet och arbetet så fort som möjligt.
  • Direkt tillgång till undersökningar hos läkare, specialister och diagnostiserande vård på privata sjukhus utan remiss från allmänpraktiserande läkare. 
  • Besök hos specialist inom åtta arbetsdagar och inläggning på privatsjukhus inom 18 arbetsdagar.
Sjukvårdsförsäkring efter behov

Sjukvårdsförsäkringen finns i två nivåer – Smart som täcker det viktigaste och Optimal som är en mer omfattande försäkring.

Vi erbjuder sjukvårdsförsäkringen till dig som har möjlighet att teckna den via din arbetsgivare, din organisation eller ditt förbund.

Vi erbjuder också livförsäkringolycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, Allvarlig Sjukdom, barnförsäkring och premiebefrielse

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.