Vi utökar fondutbudet med ny teknikfond från Lannebo

Från och med 13 december, finns fonden Lannebo Teknik Småbolag tillgänglig på Movestics fondtorg. Fonden lanserades i november och investerar globalt i teknikdrivna tillväxtföretag utifrån sex olika teman.

Lannebo Teknik Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag på den globala marknaden, med ett börsvärde under 5 miljarder USD. Fonden placerar, oberoende av geografi, i bolag utifrån tillväxtteman. Vid fondens start är dessa teman: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering. Fonden tillhör riskkategori 6, det vill säga bedöms ha hög risk.

Fonden lanserades i november och Movestic blir därmed en av de första att erbjuda fonden till kunder med tjänstepension inom fondförsäkring.

– Det är ovanligt att vi tar in helt nya fonder på vårt fondtorg, men inriktningen för fonden är ovanlig och erbjuder våra kunder en dimension till i sitt sparande, säger Stefan Klohammar, investeringsdirektör på Movestic Liv & Pension.

Till fondlistan

Fondskola
Movestics Fondskola
I Movestics Fondskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor om fonder.