Förändringar i fondutbudet

Fonderna Aktie-Ansvar Graal och Aktie-Ansvar Graal Offensiv utgår från Movestics fondutbud.

Aktie Ansvar Graal stängs för köp under augusti månad och Aktie Ansvar Graal Offensiv stängs för köp under september månad.

Kunder med innehav i fonderna och som berörs av flytten informeras via brev.

 

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.