Så påverkas din pension av inkomstbasbelopp

På grund av den höga inflationen och löneutvecklingen i samhället har inkomstbasbeloppet höjts mer än vanligt år 2023, vilket kan påverka din pension. Beloppet ligger i år på 74 300 kronor jämfört med 71 000 år 2022.

Vad är inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet används för beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år. Beloppet fastslås årligen av regeringen.

Varje år fastslås också ett prisbasbelopp. Prisbasbelopp används bland annat till att beräkna storleken på sjukpenning, föräldrapenning och jobbskatteavdraget.

Din pension kan påverkas av inkomstbasbelopp 2023

Inkomstbasbeloppet avgör hur stora inbetalningarna blir till den allmänna pensionen och kan även avgöra hur stor inbetalningen till tjänstepensionen blir. Enligt flera kollektivavtal betalas 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp in till tjänstepensionen. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp sätts 30 procent av till tjänstepension. Det innebär att du i år behöver tjäna mer än 557 250 kronor om året, vilket motsvarar 46 437 kronor i månaden för att ta del av den högre pensionsavsättningen.

År 2022 räckte det med en månadslön på över 44 375 kronor. Det högre inkomstbasbeloppet innebär därmed att många riskerar att falla under gränsen för den högre pensionsavsättningen.

Det höjda inkomstbasbeloppet påverkar också dig som löneväxlar. Du behöver ha en årsinkomst som motsvarar minst 8,07 inkomstbasbelopp, en månadslön på 49 967 kronor efter din löneväxling för att det ska vara förmånligt.

Öka din framtida pension

Genom att börja månadsspara till pensionen kan du ge dig själv större möjligheter och frihet att gå i pension när du vill.
Börja spara hos Movestic


Ta hjälp, boka pensionsrådgivning

Har du frågor och funderingar om hur mycket du behöver spara och hur du ska gå i pension? Movestic kan hjälpa dig att skapa de bästa förutsättningarna utifrån just din position genom att pensionsplanera och få koll på ditt pensionskapital, dina placeringar och ditt försäkringsskydd.
Boka rådgivning, kostnadsfritt för dig som Movestickund

Inte kund? Bli kund hos Movestic genom att flytta tjänstepension till oss eller starta ett privat pensionssparande.

Aktuella basbelopp
Ta del av vår guide och lathund för aktuella bas- och inkomtsbasbelopp.
Så fungerar löneväxling
Löneväxling är en förmån företag kan erbjuda dig som anställd som innebär att du byter en del av din bruttolön idag mot extra pensionsavsättning.