Ökade premievolymer för Movestic första halvåret 2021

Movestic redovisade kraftigt ökade premievolymer inom Sparande och Pension för årets första sex månader, 3,8 miljarder SEK jämfört med 2,0 miljarder SEK samma period föregående år.

Det förvaltade kapitalet vid utgången av första halvåret var 46,1 miljarder SEK, en ökning med 13 procent sedan årsskiftet. Resultatet för perioden uppgick till 75,9 miljoner SEK jämfört med 120,1 miljoner SEK samma period föregående år, då en engångspost för likvidering av verksamhet ingick.

– Jag är mycket nöjd med verksamhetens utveckling och den framdrift vi har haft det senaste året, trots pandemin. Vi har under det första halvåret ökat premievolymen i såväl den partnerdrivna affären, som inom kollektivavtalad tjänstepension och inom direktupphandlad tjänstepension. Störst har ökningen varit inom depåförsäkring där vi lanserat ett nytt erbjudande. Under första halvåret 2021 har vi också nått nya milstolpar i vår digitala transformation för automatisering och digitalisering av företagets hela affär. Vi har exempelvis nu risk- och sparförsäkringar samlade i ett och samma IT-system, en viktig förutsättning för att fortsätta individanpassa användarupplevelsen för våra kunder och partners, säger Linnéa Ecorcheville, vd

För mer information
Helena Olsson, Chef Kommunikation och Varumärke, Movestic
helena.olsson@movestic.se
070-449 9200