Nyheter i Movestics fondutbud

Den 19 november utökar Movestic sitt fondutbud med fem nya fonder inom olika kategorier. Tre av dem är Sverigefonder. Här berättar Movestics fondanalytiker Oskar mer om de nya fonderna och om olika typer av Sverigefonder.

Movestics nya fonder

C Worldwide Sweden Small Cap, är en aktivt förvaltad småbolagsfond som investerar i svenska små och medelstora bolag. Förvaltningen jobbar med fundamental bolagsanalys där man letar efter strukturell tillväxt och önskar en låg omsättningshastighet på portföljen. 

Lannebo Sverige Hållbar A, är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i alla storlekar av bolag på Stockholmsbörsen, en så kallad All-Cap fond. Fonden har tydliga hållbarhetskriterier och letar efter bolag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning. 

Lannebo Sverige Plus F, är en aktivt förvaltad aktiefond med huvudfokus på den svenska aktiemarknaden. Fonden får blanka aktier som förvaltarna tror kommer ha en svag kursutveckling och investera dessa i aktier som förvaltarna bedömer kommer ha en mer positiv kursutveckling framöver.  

Atlant Opportunity, är en aktivt förvaltad marknadsneutral hedgefond med fokus på nordiska aktier. Fonden använder sig av terminer och optioner för att försöka skapa en avkastning med låg korrelation med aktie- och räntemarknaden.

Lannebo High Yield, är en aktivt förvaltad räntefond som förvaltas av Lannebo Fonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer med en löptid på tre till fem år.

 

– Vi på Movestic väljer att utöka vårt utbud med bland annat tre nya Sverigefonder eftersom vi ser en fortsatt stor efterfrågan på svenska fonder. Samtidigt vill vi erbjuda en bredd av aktivt förvaltade fonder, fonder med extra fokus på hållbarhet och passivt förvaltade alternativ, säger Oskar Sandvik.

Per idag finns det över 120 fonder med fokus på svenska marknaden. Svenska sparare har en tendens att lägga stora delar av sitt sparade kapital på sin hemmamarknad. Både utbudet av och intresset för Sverigefonder är stort. Det finns flera olika typer av Sverigefonder, läs mer om dem nedan.

 

Olika typer av Sverigefonder

Large cap / Stora bolag
Den vanligaste fondkategorin, ”Storbolag” investerar i de största svenska bolagen på Stockholmsbörsen, så kallade large caps. Det är bolag med ett börsvärde över en miljard euro och domineras av industribolag, telecom och banker. 

Small cap / Småbolag
Småbolagsfonder investerar i små och mellanstora bolag på Stockholmsbörsen. Tumregeln är att ett bolag inte får ha ett börsvärde över en procent av hela värdet på Stockholmsbörsen.

Micro cap / Riktigt små bolag
Svenska microcapfonder investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag som har ett börsvärde mellan 0,5 till 5 miljarder kronor. Dessa aktier kännetecknas av lägre likviditet och handlas inte lika frekvent med på Stockholmsbörsen. 

All Cap / Flexibla mandat
Svenska all-capfonder investerar i alla typer av bolag på börsen, oavsett börsvärde. Allt utifrån var förvaltaren tror vara bra bolag för framtida tillväxt.  

Indexfonder / Passivt förvaltade
Det finns flera typer av passivt förvaltade fonder, så kallade indexfonder. En indexfond försöker följa ett utvalt index och är en sammansättning av aktier för en specifik marknad eller region och används för att få en helhetsbild över börsutvecklingen. Vissa indexfonder följer OMX Stockholm 30 och köper endast de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Andra indexfonder följer bredare och mer heltäckande då de följer alla börsföretag på Stockholmsbörsen. En del indexfonder kan ha en mer hållbar inriktning och exkludera vissa typer av bolag som inte uppfyller vissa hållbara kriterier.

Likaviktade
Likaviktade fonder har samma andel i alla aktier fonden äger. Dessa fonder särskiljer sig med att alla bolag är jämnt fördelade och fonden diversifierar därmed sin portfölj utifrån redan satta begränsningar.