Närmare hälften av svenskarna vill bo utomlands som pensionärer

46 procent av de svenskar som inte gått i pension vill bosätta sig utomlands delar av året, eller hela året när de slutar arbeta. Det visar Novus undersökning genomförd på uppdrag av Movestic.

– Undersökningen visar att många skulle vilja bosätta sig utomlands, inte bara resa, när de blir pensionärer. Det är lätt idag att ta med sig sin allmänna pension och sin tjänstepension utomlands och det är därför inte omöjligt att vi framöver kommer att se allt fler som förverkligar sina drömmar, säger Helena Olsson, kommunikationschef, Movestic.

Undersökningen är gjord i åldersgruppen 20-67 år som fått svara på frågan ”Vill du bosätta dig utomlands hela eller delar av året när du blir pensionär?” Den grupp som mest drömmer om att bo utomlands är åldersgruppen 45–54 år där över hälften (53 procent) helt eller delvis vill bosätta sig utomlands, men även i den yngsta åldersgruppen, 20-29 år har redan nu fyra av tio (41 procent) tankar på att flytta utomlands som pensionärer. De flesta vill bo utomlands delar av året, en av 20 vill lämna Sverige helt och bo utomlands hela året.pensionaer-utomlands.png

Intresset för att bosätta sig utomlands skiljer sig något mellan olika delar av landet. De som idag bor i södra Sverige är mer intresserade av att flytta utomlands (57 procent) än de som bor i norr (38 procent).