Movestic lanserar ny lösning för att teckna livförsäkring på nätet

Movestic Liv & Pension lanserar en ny lösning för att teckna livförsäkring via företagets hemsida. Den nya lösningen ska göra det enklare för privatpersoner att komplettera sitt försäkringsskydd och skaffa en större ekonomisk trygghet för sina närstående genom att teckna en livförsäkring.

I en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Movestics uppger en tredjedel av alla svenskar att de saknar livförsäkring. 6 av 10 har en livförsäkring och 1 av 10 vet inte om de har en livförsäkring.

 

- Vi ser att behovet av livförsäkring i samhället ökar och ville därför göra det enklare och mer tillgängligt att teckna en livförsäkring, säger Tobias Prytz, ansvarig för digital livförsäkring på Movestic. Många svenska hushåll är beroende av två inkomster och då kan en livförsäkring möjliggöra att man kan bo kvar om den ena parten går bort. Många lever också i bonusfamiljer som består av egna barn, gemensamma barn och bonusbarn, vilket kan göra ett arvskifte komplicerat. Bland vissa grupper i samhället är det vanligt att man tar ett försörjningsansvar för sina äldre föräldrar. I alla dessa fall kan livförsäkring vara ett enkelt sätt att öka den ekonomiska tryggheten, om det otänkbara skulle hända och en person med försörjningsansvar avlider.

 

Undersökningen från Novus visar också att livförsäkring är vanligast i de hushåll som har en samlad inkomst på 500 000 kr eller mer per år, där 66 procent har en livförsäkring, medan det är mindre vanligt med livförsäkring bland låginkomsttagare. I den grupp med lägst inkomst (upp till 299 000 kr) har 43 procent en livförsäkring och i gruppen med inkomst mellan 300 000 och 499 000 kr är det 56 procent som har en livförsäkring.

 

- Livförsäkring kan vara ett sätt för den familj som inte har så mycket sparkapital att ändå skaffa sig ett visst ekonomiskt skydd om en del av hushållsinkomsten plötsligt skulle försvinna, säger Tobias Prytz.

 

Movestics livförsäkring kan tecknas fram till 65 års ålder och kan som längst gälla till 90 års ålder. Försäkringstagaren väljer själv försäkringsbelopp.

 

För ytterligare information:

Helena Olsson

Kommunikationschef

helena.olsson@movestic.se

070–4499200