Andhämtningspaus efter det kraftiga "allt-rallyt"

Efter den kraftiga uppgången under både november och december då marknaden prisade in kraftiga räntesänkningar under 2024, blev januari lugnare med ett mer eller mindre oförändrat världsindex. Precis som under många månader 2023 så var USA och Japan de starkaste marknaderna medan Tillväxtmarknader, återigen lett av ett svagt Kina, och Sverige halkade efter. 

På räntemarknaden var det också lugnare efter de snabba nedgångarna under slutet av 2023. En något högre Fed-ränta för slutet av 2024 är inprisad i slutet av januari vs december men det är relativt små skillnader jämfört med förändringen under november och december. De längre räntorna låg mer eller mindre stilla sett över hela månaden, vare sig vi ser på stats- eller företagsobligationer. För de senare är det heller ingen större skillnad på låg respektive hög kreditvärdighet. 

Oväntad stor ökning av BNP

Man kanske kan se januari som en andhämtningspaus efter det kraftiga ”allt-rallyt” under november och december. Ekonomin fortsatte att tuffa på utan några större överraskningar under månaden; om något, fortsätter ekonomin att överraska på uppsidan med en oväntat stark BNP-siffra för det tredje kvartalet och en urstark arbetsmarknad. Samtidigt fortsätter inflationen att falla, och med de försenade effekter som finns i form av hur huspriser påverkar CPI, kommer den med all sannolikhet att fortsätta med det. För marknaderna är det alltså ett scenario med stark, eller i varje fall klart godkänd, tillväxt i kombination med fallande inflation. 

Osannolikt med en kombination av räntesänkningar och snabb vinsttillväxt

Risken i det korta perspektivet ser inte ut att ligga i vare sig tillväxt- eller inflationschocker, utan att marknaden tagit ut en hel del i förskott som vi påpekade under föregående månad. Vi tror, som vi också nämnt tidigare, att kombinationen av kraftiga räntesänkningar och snabb vinsttillväxt är osannolik. Som det ser ut just nu är det mer sannolikt att det är räntesänkningarna som får ge sig, men det beror förstås på kommande statistik och ekonomisk utveckling. Mot bakgrund av den starka utvecklingen i ekonomin och det faktum att det trots allt är väldigt billigt att försäkra sig, har vi på Movestic Fonder valt att öka aktieandelen något men hedga densamma med säljoptioner i våra blandfonder.

 

Johan Tjeder, Portföljförvaltare Movestic Fonder

www.movesticfonder.se

 

Top 10 Movestics fondplattform avkastning

USA och Japan var de starkaste marknaderna under januari. BGF World Technology A2 gav högst avkastning på Movestics fondplattform med 7,14 %. På andra plats, Handelsbanken Hälsovård Tema med 6,98 %, följt av Öhman Marknad Japan A med 6,86 %.

FOND

1 MÅNAD

 

 
BGF World Technology A2 7,14%    
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) 6,98%    
Öhman Marknad Japan A 6,86%    
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 6,83%    
UBS (Lux) ES USA Gr Sust$ P 6,51%    
C Worldwide India 1C 6,13%    
Carnegie Global Quality Companies A 5,82%    
Jupiter Financial Innovt L EUR Acc 5,81%    
JPM America Equity A (acc) USD 5,70%    
Franklin India A(acc)SEK 5,57%    


Movestics egenförvaltade fonder avkastning

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Försiktig 0,68% 4,44%
Movestic Balanserad 1,58% 6,03%
Movestic Offensiv 0,58% 6,90%
Movestic Global 3,61% 11,06%
Movestic Global Hållbar 2,64% 7,58%


Sverigefonder avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Lannebo Sverige Plus SEK F 0,12%  
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK -0,97%  
Cliens Sverige B -1,09%  
Aktie-Ansvar Sverige A -1,18%  
Humle Sverigefond -1,31%  
Spiltan Aktiefond Stabil -1,40%  
Didner & Gerge Aktiefond -1,76%  
Carnegie All Cap A -1,80%  
Öhman Marknad Sverige Bred A -2,09%  
Lannebo Sverige Hållbar A SEK -2,65%  

 

Sverigefonder, små/medelstora avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Didner & Gerge Småbolag 0,16%  
Humle Småbolagsfond A -0,88%  
Öhman Sweden Micro Cap A -1,16%  
Cliens Småbolag A -1,27%  
Lannebo Småbolag -1,59%  
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK -1,65%  
C Worldwide Sweden Small Cap 1A -1,89%  

 

Norden avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 2,26%  
Öhman Hälsa och Ny Teknik A 2,00%  
Alfred Berg Nordic Small Cap A - C (SEK) 1,52%  
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 0,34%  
Fondita Nordic Micro Cap B -0,43%  
Evli Nordic B -0,49%  
Lannebo Fastighetsfond A SEK F -1,90%  
Carnegie Fastighetsfond Norden A -2,82%  
PriorNilsson Realinvest A -2,93%  

 

Månadens Index

Världen 3,76%
Sverige -1,73%
Räntan 4,00%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Månadskommentar av Johan Tjeder, Portföljförvaltare Movestic Fonder
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.