Små nedgångar på börsen och högre räntor

Efter en stark start på året mattades optimismen under februari. Världsindex sjönk med 2,8 procent och S&P500 och tillväxtmarknader gick svagt. Europa klarade sig bättre och samtliga nordiska marknader steg, bäst utvecklades danska börsen (upp 5 procent) och den svenska svagast (upp 1,2 procent).

Banker gynnades överlag av positiva rapporter och ökade förväntningar på fortsatta räntehöjningar av centralbankerna under månaden. Till förlorarna hörde teknologi och bolag inom förnyelsebar energi

”Higher for longer”, räntorna fortsätter att klättra uppåt

De flesta inflationssiffror var högre än väntat i februari och räntorna klättrade ytterligare uppåt. Signalen från centralbankerna i Nordamerika och Europa skärptes och nu talar det mesta för att det återstår flera räntehöjningar under våren innan det är dags för en paus. På marknaden prissätts det nu att Federal Reserve ska höja räntan till 5,5 procent före sommaren (aktuell ränta februari 4,5-4,75 procent) och att Riksbanken (aktuell ränta 3 procent) och ECB ska höja till upp emot 4 procent.

Oenig bild av ekonomiska läget

Bilden kring makroekonomin är ovanligt splittrad då många datapunkter, som Inköpschefsindex, konsumenternas förtroende och den negativa avkastningskurvan, där långa räntor är lägre än korta, alla pekar på en svagare ekonomi eller till och med på relativt hög risk för recession. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att vara urstark, försäljning till retail taktar på och servicesektorn går starkt. Det här gör att räntorna fortsätter att stiga samtidigt som aktiemarknaden ändå tuffar på i rimlig takt. I dagsläget är det svårt att entydigt säga att den ena sidan har ”rätt” och den andra fel.

Top 10 avkastning Movestics fondplattform

FOND

1 MÅNAD

 

 
SEB Asset Selection C H-SEK 4,43%    
Lynx Dynamic 3,67%    
Cliens Småbolag A 3,45%    
Lannebo Sverige Plus SEK F 2,63%    
Lannebo Småbolag 2,30%    
Fondita Nordic Micro Cap B 2,27%    
M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc 1,99%    
Didner & Gerge US Small and Microcap 1,80%    
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK 1,78%    
Cliens Sverige B 1,71%    

 

Movestics egenförvaltade fonder avkastning

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Avancera 75 A SEK Acc -2,91% -6,52%
Movestic Avancera 85 A SEK Acc -1,29% -6,28%
Movestic Försiktig -1,55% -2,39%
Movestic Balanserad -2,05% -1,18%
Movestic Offensiv -1,46% -2,50%
Movestic Global -2,90% -0,03%
Movestic Global Hållbar -2,66% -0,41%

 

Sverigefonder avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Lannebo Sverige Plus SEK F 2,63%  
Cliens Sverige B 1,71%  
Didner & Gerge Aktiefond 1,39%  
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK 1,18%  
Spiltan Aktiefond Stabil 0,93%  
Aktie-Ansvar Sverige A 0,87%  
Öhman Marknad Sverige Bred A 0,76%  
Carnegie All Cap A 0,29%  
Humle Sverigefond -0,98%  
Lannebo Sverige Hållbar A SEK -1,66%  

 

Sverigefonder, små/medelstora avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Cliens Småbolag A 3,45%  
Lannebo Småbolag 2,30%  
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK 1,78%  
C Worldwide Sweden Small Cap 1A 1,56%  
Humle Småbolagsfond A -0,17%  
Didner & Gerge Småbolag -0,19%  
Öhman Sweden Micro Cap A -0,71%  

 

Norden avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Fondita Nordic Micro Cap B 2,27%  
Evli Nordic B 0,99%  
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 0,76%  
Alfred Berg Nordic SC ESG A - C (SEK) 0,22%  
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) -0,17%  
Öhman Hälsa och Ny Teknik A -0,74%  
PriorNilsson Realinvest A -3,71%  
Lannebo Fastighetsfond A SEK F -4,85%  
Carnegie Fastighetsfond Norden A -5,55%  

 

Månadens index

Världen -2,79%
Sverige 1,79%
Räntan 3,00%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.