ITP-upphandlingen klar - Movestic nu valbart för privatanställda tjänstemän

Movestic är en av de utvalda pensionsleverantörerna i upphandlingen av ITP:s tjänstepension för landets privatanställda tjänstemän. Från och med 1 oktober i år har de möjlighet att teckna fondförsäkring hos Movestic inom ramen för ITP, och kommer på så vis få tillgång till Movestics starka erbjudande.

I fredags blev det klart att Movestic i konkurrens med 14 andra fondförsäkringsbolag utsetts till ett av de valbara bolagen i ITP-upphandlingen.

”Det är mycket glädjande att vi har fått förtroendet att vara valbara i ITP. Vi har ett starkt erbjudande med ett kvalitativt fondutbud i kombination med ett konkurrenskraftigt pris och tillgång till nytänkande digitala tjänster med fokus på kontinuerlig kundnytta” säger Linnéa Ecorcheville, vd på Movestic.

Nytt i årets upphandling är att alla bolag måste redovisa hur de arbetar med hållbarhet, något som Movestic har arbetat fokuserat med under det senaste året.

De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2018 och gäller till den 30 september 2023. Upphandlingen genomförs på uppdrag av Svenskt Näringsliv och den fackliga samverkansorganisationen PTK.