PriorNilsson Evolve avkastade 62 % under 2021

2021 har varit ett fantastiskt år för världens börser men även ett exceptionellt starkt år för PriorNilsson Evolve. Fondens inriktning mot de absolut minsta bolagen i Europa, mikro- och småbolag, kombinerat med ett fokus på tillväxt har varit gynnsam.

Evolve B avkastade 62,54% under 2021, jämfört med fondens jämförelseindex som avkastade 25%. En tiondel av innehaven i portföljen dubblade under året sina kurser, några av dessa till och med tredubblades. Många nya bolag har kommit in på börserna under året och den trenden kommer fortsätta in i 2022.

 

Investerar i teman som gynnas av strukturell tillväxt

Vi tror att fondens inriktning mot europeiska mikro- och småbolag även framgent kommer att vara mycket intressant. Detta univers består av över 5000 bolag, men fonden innehåller endast cirka 50 innehav.

 

Vi investerar i teman som vi tror gynnas av strukturell tillväxt, exempelvis digitalisering, hälsa och grön omställning. Här finns en uppsjö av olika affärsmodeller och slutmarknader och säkert många framtida börsraketer bland de bolag som lyckas med sin tillväxtresa. 

 

Europeiska småbolag kan bidra till god diversifiering

Utmaningen är som alltid att hitta rätt och här kommer behovet av aktiv förvaltning in. Europeiska mikro- och småbolag är nämligen ett segment som inte går att nå på något annat vis. Det finns ett stigande intresse för aktier och sparande på marknader utanför norden och vi tror att denna trend kommer gynna de minsta bolagen på dessa marknader. Samtidigt är värderingsgapet mellan svenska och europeiska småbolag för närvarande det största på mycket lång tid.

 

Vi tror att europeiska småbolag kan bidra till god diversifiering i portföljen framöver. Och vi är övertygade om att det går att investera i intressanta case med hjälp av noggrann stockpicking.

 

Fond med många bolag i början av sin tillväxtresa

Därmed är vi optimistiska inför 2022 även om avkastningen på världens börser med största sannolikhet blir väsentligt lägre jämfört med ifjol. De allra minsta bolagen har fortsatt goda förutsättningar att utvecklas starkt.

 

Det är nämligen på många sätt betydligt lättare för mindre bolag att växa sin omsättning och vinst från en lägre bas, och de kan i många fall vara verksamma i små men snabbt växande slutmarknader - som inte går att få ren exponering mot om man investerar i större bolag. I fondens portfölj ser vi många bolag som befinner sig precis i början av sin tillväxtresa.

 

Lagt till bolag som gynnas av EU:s gröna taxonomi

Vid utgången av året behåller vi den tematiska exponeringen vi har haft under stora delar av det gångna året, med tillägget att vi nyligen adderat i bolag som gynnas av EU:s gröna taxonomi och jobbet med klimatomställningen. Vi har även adderat i innehav där vi ser en lite lägre värdering men där vi tror att det finns utrymme för högre tillväxt än vad marknaden förväntar sig och därigenom också en stigande värderingsmultipel. 

 

Med det vill vi tacka befintliga kunder för ett fantastiskt år, och önskar alla nya kunder välkomna att följa med inför ett spännande 2022!

 

Martin Lindqvist och Jonas Skilje, PriorNilsson FonderJonas Skilje evolve cirkel.png

 

Jonas Skilje, PriorNilsson


Martin Lindqvist evolve cirkel.png

 

Martin Lindqvist, PriorNilsson

Fondlistan
Fondlista
I vår fondlista hittar du de fonder vi erbjuder. Vi har ett brett kvalitetssäkrat utbud från flera olika fondbolag.