Så hittar topprankade globalfonden Coeli Global Select vinnaraktierna

Genom att investera i en koncentrerad och välbalanserad portfölj med noggrant utvalda bolag världen över har Coeli Global Select avkastat över 180 procent efter avgifter sedan starten 2014. Bakom framgångarna finns en gedigen analysprocess, hundratals företagsbesök, ett stort fokus på hållbarhet och en förkärlek för bolag med "skin in the game". Förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton berättar mer om sitt arbete!

Hela teamet som arbetar med fonden, från vänster Max Lundberg, Henrik Milton, Jessica Thorstensson, Andreas Brock och Johan Elmquist.

GÄSTKRÖNIKA
Vi letar efter vad vi kallar för världens finaste bolag eller ”champions”, bolag som är marknadsledare inom en vinsttrend. För närvarande har vi investerat i tio vinsttrender inom olika områden. Målsättningen med Coeli Global Select är att skapa en genomsnittlig årlig avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel och genom att leverera den avkastningen slå fondens jämförelseindex. Något vi lyckats med!

Vi ska dessutom dubbla fonden vart femte i år i genomsnitt och samtidigt hålla en balanserad portfölj av bolag som vi bedömer vara absolut världsklass inom sina respektive områden. Med den portfölj vi har idag känner vi oss bekväma med att kunna fortsätta leverera enligt plan, även i ett bistrare börsklimat.

Vi, Andreas Brock och Henrik Milton, träffades för första gången för 24 år sedan när vi studerade ekonomi på Lunds universitet. Efter att under många år gjort karriär på varsitt håll stålade vi samman 2014 för att förvalta Coeli Global Select tillsammans. Sedan Coeli Global Select lanserades har modeller och processer förfinats avsevärt. Vi är mycket bättre idag som förvaltare än vi någonsin varit och vår portfölj har aldrig sett bättre ut än vad den gör just nu.

Coeli Global Select är som namnet antyder en fond som investerar globalt med en hög grad av selektivitet. Utifrån ett universum av tusentals potentiella bolag sorteras 25 till 35 aktier ut för att inkluderas i portföljen. Vi investerar bara i bolag vars vinster växer och där de rider på tydliga vinsttrender. Kosmetik, e-handel, hälsovård, banker på tillväxtmarknader, halvledare och teknik är några exempel. En vinsttrend är en sektor eller delsektor som växer minst dubbelt så snabbt som BNP, bolagen är lönsamma, de är innovativa och de är rimligt värderade.

Ett annat viktigt urvalskriterium är att bolagen ska genomsyras av ett gediget hållbarhetsarbete. Hållbarhet är helt integrerat i vår investeringsprocess och är en avgörande faktor för våra bolagsval. Vår erfarenhet säger oss att bolag med stark ledning också prioriterar hållbara affärsmodeller och är mer visionära. De har en förmåga att växa snabbare och reducera risker, vilket är egenskaper som vi värderar högt.

Vill sitta i samma båt som ägarna! Just ledningen och ägarna av bolagen är en viktig faktor för att en investering ska genomföras. Därför gör vi många företagsbesök varje år. Vi har över 100 direkta företagsinteraktioner varje år. Det finns inga genvägar, vi måste träffa människorna bakom bolagen vi äger. Vi vill även se att det finns ett gemensamt risktagande i de bolag vi investerar i och att ledningen har "skin in the game", det vill säga har betydande innehav i den egna aktien. Det stärker vår tro på bolaget om vi ser att ledningen också har stora innehav i aktien. I detta sammanhang lever vi också som vi lär, både jag och Andreas har den övervägande delen av vårt kapital investerat i strategin. Det innebär att vi lever med fonden i såväl upp- som nedgång och alltid sätter våra andelsägares intressen till god värdeutveckling till kontrollerad risk i främsta rummet. Det kallar vi skin in the game på riktigt.

För en sammanställning av fondens innehav av världens finaste bolag se www.coeli.se/global.

 

Av: Andreas Brock och Henrik Milton, förvaltare av Coeli Global Select.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.