20 nya fonder i Movestics utbud under 2020

Allt mer specifika krav på fonder från kunderna gjorde att Movestic ökade sitt ordinarie fondutbud med 20 nya fonder från 16 olika fondbolag under 2020.

I takt med ökad digitalisering och handel online efterfrågar kunder allt fler valmöjligheter inom många områden och fondsparande är inget undantag. Movestic har därför inlett ett arbete med att öka både antalet fonder och bredden på fondutbudet för att därmed möta allt mer individuella behov. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2021.

- Vi får idag önskemål om fonder som tydligt speglar kundens värderingar, till exempel veganfonder. Just veganfond har vi ännu inte hittat någon men det finns också stor efterfrågan på fonder inom sektorer som teknologi och ädelmetaller och även fonder med fokus på omställningen mot förnybar energi, säger Maria Gunnarsson Ferm, Chef för Fondanalys, Movestic Liv & Pension.

Hållbarhet, speciellt miljö och klimat är i fokus och intresset för fonder med tydliga mål kring exempelvis CO2-utsläpp är stort. Samtliga fonder som lagts till i Movestics utbud under 2020 har någon form av hållbarhetsprofil.

- Det är också glädjande att se att allt fler fondbolag ser på hållbarhet som en möjlighet till ökad avkastning, inte bara en risk som ska hanteras, säger Maria Gunnarsson Ferm.

Fonder som inkluderas i Movestics utbud genomgår först en kvalitetskontroll där fonden utvärderas utifrån ett antal olika parametrar, bland annat förvaltarens erfarenhet, filosofi och process, fondbolagets hållbarhetsarbete och definierade processer för regelefterlevnad.

Nya fonder i Movestics utbud 2020

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG
Allianz All China Equity
Allianz Emerging Markets SRI Bond
Allianz Europe Equity Growth
AuAg Silver Bullet
AXA Rosenberg US Equity
BGF World Technology
BMO European Real Estate Securities
Carnegie Likviditetsfond
Danske Invest Sverige Småbolag
Evli Emerging Markets Credit
Handelsbanken Norden Selektiv
Handelsbanken Sverige Selektiv
JP Morgan America
Jupiter Japan Select
Nordic Cross Credit Edge
Nordic Cross Total Return Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Standard Life Frontier Market Bond (inkluderas inom kort)
UBS Asian Smaller Companies

 

För ytterligare information:
Helena Olsson
Chef Kommunikation och Varumärke
helena.olsson@movestic.se
070–4499200