Finansiell information

Movestic Livförsäkring AB i siffror (TSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021
Förvaltat kapital 32 033 225 31 825 417 40 000 623 40 705 339 53 399 500
Premieinkomst* 4 581 553 4 985 284 4 621 782 3 953 454 10 591 774
Solvenskvot (%) 156 178 155 158 146

 

Chesnarakoncernen i siffror (MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
European Embedded/Economic Value 602,6 723,1 626,1 603 636,8 624,2
Solvenskvot (%) 158 146 158 155 156 152

 

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.