Finansiell information

Movestic Livförsäkring AB i siffror (TSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020
Förvaltat kapital 27 707 943 32 033 225 31 825 417 40 000 623 40 705 339
Premieinkomst* 4 051 188 4 581 553 4 985 284 4 621 782 3 953 454
Solvenskvot (%) 146 156 178 155 158

 

Chesnarakoncernen i siffror (MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020
European Embedded/Economic Value 602,6 723,1 626,1 603 636,8
Solvenskvot (%) 158 146 158 155 156

 

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.