Finansiell information

Movestic Livförsäkring AB i siffror (TSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023
Förvaltat kapital 40 000 623 40 705 339 53 399 500 47 176 507 55 882 936
Premieinkomst* 4 621 782 3 953 454 10 591 774 10 755 823 9 930 390
Solvenskvot (%) 155 158 146 163 147

 

Chesnarakoncernen i siffror (MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023
European Embedded/ Economic Value 603,0 636,8 624,2 511,7 524,7
Solvenskvot (%) 155 156 152 197 205

 

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.