Finansiell information
Nedan ser du en sammanställning på våra siffror

Movestic Livförsäkring AB i siffror (MSEK)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Förvaltat kapital 17 777 21 946 24 322 27 852 32 253 32 036  
Premieinkomst* 3 228 3 776 3 910 4 051 4 582 4 985  
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 310 376 441 NA NA NA  
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 NA NA NA NA NA NA  

 

Chesnarakoncernen i siffror (MGBP)

  2013 2014 2015 2016 2017
European Embedded/Economic Value 376 417 455 603 723
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 194 284 305 NA NA
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 NA NA  NA 158 146

 

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.