Företag Privat

Movestics fondutbud

Här hittar du de fonder som Movestic har handplockat för ditt långsiktiga sparande. 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Rensa alla val