Företag Privat

Våra fonder

Har hållbarhetsprofil
Rensa alla val
Visa per kategori

1 Månadsvis handel, vilket innebär att kurssättning sker sista bankdagen i månaden. Att registrera en omfördelning till eller från någon av dessa fonder innebär att omfördelning av innehav inte behandlas förrän sista bankdagen i månaden förutsatt att fondbytet är registrerat innan brytpunkten för dessa fonder, som är kl 10.00 den fjärde sista bankdagen i månaden.

2 Handel i dessa fonder sker till nästkommande handelsdags NAV-kurs.

3 Fonder noterade i annan valuta räknas dagligen om till SEK

5 Fonden har tidigare förvaltats i en annan form eller struktur. Här redovisas den sammanlagda historiska avkastningen för fonden. Om redovisningen avser en period då fonden förvaltats i en annan form eller struktur, har fondens kurs räknats om för att ge en korrekt bild av avkastningen under den valda perioden.