Företag Privat

Våra fonder

Har hållbarhetsprofil
Rensa alla val

1 Månadsvis handel, vilket innebär att kurssättning sker sista bankdagen i månaden. Att registrera en omfördelning till eller från någon av dessa fonder innebär att omfördelning av innehav inte behandlas förrän sista bankdagen i månaden förutsatt att fondbytet är registrerat innan brytpunkten för dessa fonder, som är kl 10.00 den fjärde sista bankdagen i månaden.

2 Handel i dessa fonder sker till nästkommande handelsdags NAV-kurs.

3 Fonder noterade i annan valuta räknas dagligen om till SEK

5 Fonden har tidigare förvaltats i en annan form eller struktur. Här redovisas den sammanlagda historiska avkastningen för fonden. Om redovisningen avser en period då fonden förvaltats i en annan form eller struktur, har fondens kurs räknats om för att ge en korrekt bild av avkastningen under den valda perioden.

Din sökning gav inga träffar

Testa att söka på något annat