Företag Privat

Välj Movestic till företagets pensionsplan

Vi erbjuder flexibla och individanpassade tjänstepensionslösningar.

Fonder som möter alla behov

Vårt fondutbud har högsta kvalitet

Vårt utbud av fonder är väl sammansatt och innehåller fonder för alla smaker. Vi vill kunna erbjuda våra sparare möjlighet till god avkastning och att välja utifrån egna behov och preferenser. Detta har gjort oss till det självklara valet i många företags pensionsplaner. 

Läs mer

Allt du behöver som arbetsgivare

Movestics pensionsplan är flexibel och prisvärd. Den kan anpassas till ditt företags unika pensionspolicy och dina anställdas specifika behov. Och med ett fondutbud som under flera år gett goda möjligheter till avkastning får pensionsspararen hos Movestic ett bra komplement när det är dags för pension.

Vi har ett komplett erbjudande av pensions- och försäkringslösningar, både för företag som inte är bundna till kollektivavtal för tjänstepensioner och för företag som vill komplettera en befintlig kollaktivavtalslösning med t ex 10-taggarlösning och pensionslösningar för ledningspersoner med t ex löneväxling, bonusväxling eller direktpension.

Pensionsplanen kan användas för att skapa:
Den stöder alla typer av pensionssparande för de anställda:
De här försäkringsmomenten kan ingå:
  • Återbetalningsskydd
  • Övergångsrätt
  • Efterlevandepension
  • Premiebefrielse
  • Sjukförsäkring inklusive aktiv vård- och rehabiliteringshjälp

Du kan även komplettera med några av våra personalförsäkringar.

+ Läs mer - Stäng
Tryggare pension och bättre val av försäkringar för dina anställda med personlig rådgivning.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Tryggare pension och bättre val av försäkringar för dina anställda med personlig rådgivning.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.