Kollektivavtalad pension och det svenska pensionssystemet

Avtalspension - kollektivavtalad tjänstepension

Kollektivavtalad tjänstepension kallas även för avtalspension. Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Det reglerar inte bara tjänstepension utan kan även omfatta lön, övertidsersättningar, semester, uppsägningstider med mera. Tjänstepensionen är alltid reglerad i kollektivavtalet och du som arbetsgivare kan inte bestämma över lösningen.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige:

  • SAF-LO för privatanställda arbetare
  • ITP för privatanställda tjänstemän
  • KAP-KL för anställda inom kommun och landsting
  • PA16 – för statligt anställda

Inom varje avtal regleras nivåerna för tjänstepension. För varje avtal finns en valcentral som sköter administrationen och upphandlar de försäkringsbolag som ska få förvalta tjänstepensionerna.

Hur gör jag om mitt företag inte har kollektivavtal?

Om ditt företag inte är anslutet till ett kollektivavtal så kan du erbjuda dina anställa tjänstepensionslösning via ett pensionsbolag. Movestic erbjuder möjlighet att teckna lösningar som följer ITP-avtalet men också flexibla lösningar utformade efter ditt företags behov och förutsättningar. Vi finns här för dig att hjälpa dig vidare i vilken tjänstepensionslösning som passar ert företag bäst.

Det svenska pensionssystemet

Det svenska pensionssystemet innebär enkelt förklarat att tre parter delar på ansvaret för att skapa förutsättningar för att få månadslön även när man slutat jobba. De tre parterna är staten, arbetsgivaren och individen själv. Grunden och motorn i systemet är att man arbetar och betalar skatt. En del av de sociala avgifter arbetsgivaren betalar in sätts av till inkomstpension och premiepension. Premiepensionen får individen själv ansvara för att placera men inkomstpensionen sköter pensionsmyndigheten. Hur stor premiepension blir beror på hur lönen utvecklats under arbetslivet och hur de fonder man valt att placera premiepensionen i utvecklats. Storleken på inkomstpensionen däremot beror på den totala inkomstutvecklingen i samhället. Man kan säga att de som arbetar och betalar skatt förser dagens pensionärer med pension.

Arbetsgivaren i sin tur står för den del av pensionen som kallas tjänstepension. Tjänstepension kan vara obligatorisk om ett kollektivavtal finns för arbetsplatsen. Tjänstepensionen kan också vara frivillig, det vill säga att en arbetsgivare som inte är ansluten till kollektivavtal kan erbjuda tjänstepension till sina anställda.

Som individ har du också  ett ansvar för att spara själv pensionen. 

Direktpension
Direktpension är ett sätt att komplettera tjänstepensionssparandet på ett flexibelt sätt. Läs mer om hur!
Löneväxling, spara mer till pensionen
Löneväxling är ett förmånligt sätt att spara mer till den kommande pensionen. Genom bruttolöneavdrag! Läs mer om hur du erbjuder dina medarbetare förmånen.
Pension för företaget
Movestic erbjuder flexibla lösningar anpassningsbara för både det stora och det lilla företagets behov. Läs mer om hur vi på Movestic kan hjälpa dig till en bra plan för er tjänstepension.
Tjänstepension till mitt företag
Vi har en tjänstepensionslösning som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.