Återgång till kontoret

Tillbaka till kontoret, - kul och stressande?

Efter nästan två år av distansarbete är vi tillbaka på arbetsplatserna. Roligt tycker många, men återgången det innebär också en förändring och omställning vilket för vissa medarbetare kan innebära ökad stress och risk för psykisk ohälsa. Movestics HR-chef Sofie Tham berättar om hur företaget hanterat återgången.

Vad anser du vara viktigt i och med återgång till arbetet efter en lång tids distansarbete?

- Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att återgången till arbetsplatsen blir så bra som möjligt för alla medarbetare. För en del upplevs det som enbart positivt, medan för andra kan det upplevas stressande. Det är en stor omställning, kanske till och med större än när vi gick hem för snart två år sedan. Jag är övertygad om att det är viktigt att alla medarbetare kommer tillbaka till kontoret och börjar ses fysiskt igen. Det främjar samarbete och utveckling för både medarbetaren och för företaget. I förlängningen bygger det en starkare kultur och bidrar i de allra flesta fall till att medarbetarna trivs på jobbet. Många frågor kan lösas snabbare när alla är på plats och produktiviteten ökar.

- Vi på Movestic har valt att under hösten ha en succesiv återgång för att alla ska få en chans att vänja sig. Både vid högre ljudnivåer än i hemmet och vid att möta så pass många människor samtidigt vilket de flesta inte gjort på länge. För att återgången skall upplevas som positiv vill vi skapa förutsättningar för energifyllda möten, en inbjudande arbetsmiljö och att alla medarbetare känner sig sedda och uppskattade. Vi, som många andra, har valt att uppgradera kontoret inför återgången, framförallt med fokus på bra platser för informella och formella möten.

 

Kan man se tydliga skillnader i arbetssätt och arbetsstruktur före / efter COVID?

- Nya arbetssätt har vuxit fram under pandemin. Många har börjat använda nya digitala verktyg och nya kommunikationsvägar. Arbetssättet under pandemin har satt nya krav på hur vi arbetar, bland annat ett mer strukturerat arbetssätt för att få till möten, uppföljning, informationsspridning och ledarskap. För en del har det fungerat bra och för andra har det varit mer utmanande. Risken är att man kanske förväntas vara konstant uppkopplad när gränsen mellan privatliv och arbetsliv suddas ut, något som både anställda och arbetsgivare måste vara uppmärksamma på.

 

Vilka risker finns kring det ’nya normala’ och mer flexibla arbetssätt?

- Riskerna med det nya normala beror på vilken modell för återgång man väljer som bolag. I en mer flexibel modell där varje team eller medarbetare väljer dagar helt fritt finns risken att vissa medarbetare aldrig möts fysiskt. Det blir då svårare att få in nya medarbetare i arbetet och det finns en risk att alla möten blir hybridmöten. Det kan i sig försvåra det korsfunktionella arbete som är så viktigt för många organisationer idag. För chefer kan ett konstant hybridarbete där man aldrig vet vem som är på kontoret och vem som är på distans medföra att de behöver lägga mer tid på att samordna, planera och följa upp. Allt detta kan leda till stress och att arbetet blir mer omständligt för både chefer och medarbetare.

 - Vi har valt en modell där vi alla kommer att vara på kontoret samma tre dagar i veckan. I vår modell finns självklart risken att medarbetare och chefer upplever arbetet som mindre flexibelt än man hade önskat vilket kan skapa viss stress. Det kan också upplevas att det är svårare att koncentrera sig på kontoret när alla är på plats samtidigt. Varje enskild medarbetare behöver ta sitt ansvar och planera sitt arbete baserat på vilka uppgifter och typer av möten som föreligger, beroende på om det är en kontorsdag eller den dag man valt att jobba på distans.

 

Hur kan man förebygga psykisk ohälsa och värna om medarbetarnas välmående?

- Som arbetsgivare finns det mycket du kan göra för att förebygga både fysisk och psykisk ohälsa. Vi erbjuder våra medarbetare bland annat friskvårdsbidrag, massage, träning och yoga på arbetstid. Vi har också en policy om att inte boka möten före kl 9 eller efter kl 16 för att hjälpa till med flexibilitet i livspusslet.

- Vi arbetar förebyggande mot stress på flera sätt. Bland annat följer vi löpande upp medarbetarnas situation både kollektivt genom medarbetarpulser och individuellt genom individuella möten med chefer. Vi håller utbildningar i stresshantering och arbetar med kommunikation för att skapa tydlighet.

- Insikt är en viktig parameter för att förebygga stress och motverka sjukskrivning. I den sjukförsäkring som Movestic erbjuder sina kunder ingår alltid Movestic Omtanke, ett koncept vi erbjuder tillsammans med Linkura för att just förebygga stress och motverka sjukskrivning. Vi har förstås även erbjudit det till våra egna medarbetare. Movestic Omtanke är individuellt, medarbetaren själv väljer om hen vill använda det. I första steget erbjuds medarbetaren att svara på frågor framtagna av Karolinska institutet om sömn, stress och aktivitet. Baserat på svaren kan personen sedan erbjudas ett insiktsprogram där man under två veckor mäter just ovanstående. Den anställde får realtidsdata om sitt mående och stöd från en digital coach för att tolka datan. Efter avslutat program sitter den anställde ned med en coach och summerar insikterna. Samt får hjälp med en väg framåt för att, baserat på sin data, kunna göra justeringar i vardagen för att skapa ännu bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. För dem där det finns behov av ytterligare stöd erbjuds ett längre coachprogram. Där man tillsammans med sin coach jobbar vidare med insikterna för att sedan mäta igen efter ett antal månader. Många blir förvånade när de ser i vilka situationer stressnivåerna går upp och baserat på det kan de göra förändringar för att påverka sitt mående.

 

Läs mer om Movestic Tjänstepension med Sjukförsäkring

Sofie Tham, HR-chef på Movestic
Läs mer

Ta del av hur andra bolag gör
I rapporten “Tjänstepension i medelstora bolag” får vi svar på hur medelstora bolag, företag mellan 50-300 anställda utan kollektivavtal hanterar tjänstepensionen bland sina anställda.
Trygga ett hållbart arbetsliv
Genom förebyggande tjänster, utökad ekonomisk trygghet vid sjukskrivning och hjälp vid återgång till arbete får du och dina anställda hjälp via sjukförsäkringen Må väl.
Vad ingår i en tjänstepensionslösning?
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.