Boka pensionscoach

Jag vill boka en pensionscoach!

Just nu kan du boka en pensionscoach och få en pensionscheck av er nuvarande tjänstepensionslösning för 0 kr!

Värde 4999 kr. Gäller till och med den 30/4 2021.

hand med växt

Gör en pensioncheck!

Ett företags förutsättningar förändras över tid. Anställda börjar och slutar. Affärer går upp och ner. Men behovet av tjänstepension består. Då och då är det en bra idé att se över sin tjänstepensionslösning.

Vad ingår?

Behovsanalys
När ni bokar en pensionscheck med en av våra pensionscoacher kommer ni tillsammans gå igenom hur er nuvarande lösning ser ut och fungerar. Finns några nya behov som inte täcks? Finns några luckor?

Kostnadsgenomlysning
Efter detta kommer pensionscoachen göra en genomlysning av kostnader och vilka förändringar som kan göras för att optimera kostnadsbilden utifrån de behov som ni tillsammans definierat.

Översyn av försäkringar
I en tjänstepensionsplan ingår även sjukförsäkring, efterlevandeskydd och premiebefrielse. Vi gör en översyn av det som ingår idag och ger förslag på förändringar och uppgraderingar som till exempel sjukvårdsförsäkring eller olika gruppförsäkringar.

Placeringar
Tillsist tittar pensionscoachen på hur ni tidigare placerat ert pensionskapital. Har företaget ett regelverk för till exempel hållbara placeringar? Finns en defaultfond för de anställda? Och hur placeras företagets överlikviditet?

Vad får ni?

Ni kommer att få en rekommendation på en ny eller kompletterande lösning för er tjänstepension. Vi redovisar också vilka kostnadsbesparingar ni kan göra. Inget är bindande och ni väljer själva om ni vill gå vidare med något av våra förslag.

tjej som kollar in i kameran och ler
Trygga ett hållbart arbetsliv
Genom förebyggande tjänster, utökad ekonomisk trygghet vid sjukskrivning och hjälp vid återgång till arbete får du och dina anställda hjälp via sjukförsäkringen Må väl.
Movestic Pensionsplan
Oavsett om företaget är stort eller litet finns en tjänstepensionslösning som passar just er. Läs mer om vårt grundutbud och vad vi erbjuder.