Uppdaterat erbjudande för ITP

Ännu lägre avgifter för dig med tjänstepension ITP

Från 1 juni 2023 erbjuder vi ett uppdaterat fondutbud med lägre avgifter för din tjänstepension ITP. Det nya fondutbudet består av 16 olika fonder från flera välkända fondbolag.

Det nya fondutbudet för dig med ITP består  av fonder med olika inriktning, risknivå och med hög rating hos Morningstar samt god historisk avkastning. Fondavgifterna varierar mellan 0,10 och 0,45 procent (tidigare 0,10-0,75 procent). Du hittar fullständig information om det nya utbudet här

Är ditt sparkapital inom ITP placerat i någon eller några av fonderna i vårt tidigare fondutbud ligger ditt kapital kvar i valda fonder så länge du vill till rabatterat pris. Om du vill byta fonder väljer du fritt bland fonderna i det nya utbudet. Logga in på Mina Sidor för att göra fondbyte.

Nya fonder i Movestics entrélösning

Från 1 juni 2023 sänks avgiften i Movestics entrélösning för ITP från 0,20 till 0,14 procent. Den uppdaterade lösningen består av globalfonden Öhman Global A och räntefonden Aktie-Ansvar Avkastningsfond. I entrélösningen förändras fördelningen mellan fonderna automatiskt, för att minska risken i ditt sparande ju närmare pensionen du kommer. Vår entrélösning är framtagen för att passa dig som sparar under lång tid och är ett bra alternativ för dig som vill placera dina pengar i fonder men inte känner att du vill eller kan välja specifika fonder. 

Är ditt sparkapital placerat i vår befintliga entrélösning flyttades ditt innehav automatiskt över till den nya lösningen vecka 21. Vill du välja själv hur ditt sparkapital ska placeras väljer du fritt bland fonderna i vårt nya utbud. Logga in på Mina Sidor för att göra fondbyte.

info movestic

Fortsätt ta del av vårt förbättrade erbjudande

Från 1 oktober 2023 finns inte längre möjlighet att välja Movestic för nysparande inom ITP. Du som redan valt Movestic kan ha kvar din ITP hos oss och fortsätta ta del av vårt förbättrade erbjudande så länge du vill.

Uppdatera ditt val hos Collectum

Vill du att nya inbetalningar till din tjänstepension ITP ska fortsätta att sparas hos Movestic efter 1 oktober behöver du dock uppdatera ditt val hos Collectum och bekräfta ditt val av Movestic.

  • Du som berörs kontaktas av Collectum i början av juli 2023 om att du behöver uppdatera ditt val
  • Gör du inget aktivt val kommer alla nya inbetalningar från och med den 1 oktober att flyttas till ickevalsalternativet Alecta
  • Tidigare insamlat sparkapital stannar hos Movestic så länge du önskar även om du inte gör något bekräftelseval

Varför är Movestic inte valbart för nysparande inom ITP efter 1 oktober?

Tjänstepension ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK där Collectum är valcentral och administratör. Vilka pensions-/försäkringsbolag som är valbara för nytt sparande inom ITP har varierat över tid. Collectum har nu genomfört en ny upphandling för ITP där fem aktörer valts ut som alternativ inom fondförsäkring, dock inte Movestic. Från och med första oktober går det därför inte längre att välja Movestic för nysparande inom ITP. Du som redan har valt Movestic kan dock även fortsättningsvis ha ditt sparande kvar hos oss.

Movestic, mer än bara ITP

flytta pension
Samla tjänstepension
När du flyttar tjänstepension som inte omfattats av kollektivavtal till oss kan du få en extra pensionsboost på ditt inflyttade kapital och du kan få tillgång till pensionsrådgivning.
pensionsspara
Börja pensionsspara
Hos Movestic kan du enkelt starta ett privat pensionssparande i kapitalförsäkring. Ge dig själv större möjligheter att välja när du vill sluta jobba, oavsett vad den allmänna pensionsåldern är.
Livförsäkring
Har du tänkt på vad som händer om du eller din partner skulle gå bort? En livförsäkring ger ökad ekonomisk trygghet för efterlevande om det otänkbara inträffar.