ITP

Gör ditt ITP-val här!

Det kan löna sig att göra ett aktivt val. När du väljer Movestic för din tjänstepension ITP placeras dina pensionspengar i fonder och får goda möjligheter att växa. Vi har elva valbara fonder inom ITP, den fasta årliga avgiften är 0 kronor och vi tar inte ut någon årlig avgift på kapitalet. Se om du tillhör ITP och gör ditt val hos Collectum.se!
Tjänstepension

En rejäl tjänstepension, tack!
Hur du väljer att placera din tjänstepension påverkar hur mycket du får att leva för som pensionär.

Ju högre lön du har, men också ju tidigare i livet du får tjänstepension, desto större blir din tjänstepension.

Här är ett exempel: en 27-åring med 28 000 kronor i månadslön och 40 år kvar till pensionen kan räkna med att under sina arbetsår spara ihop ett tjänstepensionskapital på cirka 3 miljoner kronor.

Läs mer hos Collectum

Robotrådgivning

Säg hej till MAIA
Nu är MAIA här - vår fondvalsrobot. Med hjälp av MAIA kan du enkelt välja fonder som passar dig till din tjänstepension ITP.

I MAIA svarar du på några enkla frågor och sedan tar MAIA fram ett personligt och skräddarsytt fondförslag. MAIA är kostnadsfri för alla våra kunder med ITP. Du hittar och använder tjänsten under Mina Sidor.

Se vår instruktionsfilm om hur det funkar! 

Testa MAIA

 

FAQ

FAQ - frågor och svar om ITP

En tjänstepension är ett pensionssparande som din arbetsgivare betalar in och sparar åt dig. Du kan ha tjänstepension via ett kollektivavtal, till exempel ITP om du är tjänsteman eller via en individuell lösning som din arbetsgivare skaffat åt dig.

 

Läs mer här

Vem är det som kan få tjänstepension ITP? Och vad är det för skillnad på ITP 1 och ITP 2? ITP är för tjänstemän inom den privata sektorn, som jobbar på företag med kollektivavtal. Antingen tillhör du ITP 1 eller ITP 2. Enklaste sättet att ta reda på vad du tillhör är att logga in på collectum.se och kolla.

Läs mer här

Det beror på om du tillhör ITP 1 eller ITP 2. Om du är född 1979 eller senare tillhör du ITP 1 och de flesta födda 1978 eller tidigare tillhör ITP 2, men det finns undantag. Logga in på Collectum eller fråga din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för just dig. Klicka på läs mer för att få reda på hur mycket pengar som betalas in till din pension!

Läs mer här

Från och med den 1 januari 2020 kan du ta ut den allmänna pension från 62 års ålder, tidigare var det 61 år. Pensionen börjar normalt att betalas ut vid vald pensionsålder, samma månad du fyller år. När det gäller tjänstepension har du mer flexibilitet att själva välja vid vilken ålder du vill börja ta ut pensionen och hur länge. Tidigast ålder för att börja ta ut tjänstepension är oftast 55 års ålder.

 

Läs mer här

Du som har ITP 1 behöver framförallt göra två val.

  1. Först ska du välja om du vill ha ditt kapital i fonder eller i så kallad traditionell förvaltning.
  2. Välj sedan företaget som ska förvalta ditt kapital.

Läs mer här

Du måste inte välja, om du inte väljer hamnar allt ditt kapital i traditionell förvaltning.

Läs mer här

Med ett återbetalningsskydd betalas 101 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

Läs mer här

När de gäller pensionsförsäkringar kan du ofta välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget har ansvaret för att förvalta dina pengar. Ofta erbjuds du också något slags garanti, till exempel att du får tillbaka minst det du betalat in. Dina pengar placeras i bland annat räntor, aktier och fastigheter. Du kan inte välja fonder eller på annat sätt påverka placeringen.

I en fondförsäkring placeras dina pengar i fonder. Skillnaden mot en traditionell försäkring är framför allt att du inte får någon garanti och att andelen aktier i placeringarna är högre än i traditionell försäkring. När din tjänstepension är placerad i fondförsäkring kan du ofta själv välja vilka fonder. Om du inte själv vill välja finns en så kallad entrélösning, en standardportfölj av fonder.

I ITP har Movestic har tagit med fonder från olika etablerade fondförvaltare som har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning.

Läs mer här

När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i en entrélösning om du inte aktivt väljer fonder själv.

Vår entrélösningen består av en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

Läs mer här

 

Vill du flytta en äldre tjänstepension som du idag har i ett annat försäkringsbolag till Movestic? Ring gärna vår kundservice 08-120 393 20 för frågor och tips. 

Läs mer här

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de olika skydden inom ITP: återbetalningsskydd och familjeskydd är de korrekta namnen och går att välja till sitt ITP-sparande.

Det finns också något som heter familjepension som ingår i ITP2.

Efterlevandepension däremot ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Flytta din ITP

Flytta din ITP till Movestic
Flytta din ITP till oss
Visste du att du kan flytta över det pensionskapital du tidigare sparat ihop, till oss?

Då får du ta del av vårt förmånliga erbjudande med välkända fonder och de nya lägre avgifterna* för hela ditt tjänstepensionskapital.

Gör ditt val i tre enkla steg:

  1. Logga in på collectum.se och se vilket kapital du kan flytta
  2. Jämför de tidigare högre avgifterna med de nya lägre
  3. Välj Movestic och samla ditt kapital hos oss

*Nya lägre avgifter 
Genomsnittsavgiften på fonder för ITP har sänkts till 0,30 procent.

Läs mer hos Collectum

Entrélösning

Vår hållbara entrélösning
Vår entrélösning för ITP tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

När du väljer Movestic sparas dina pengar per automatik i vår entrélösning. Den är framtagen för att passa många sparare under lång tid. Lösningen består av en portfölj med två välkända och högpresterande fonder och när du närmar dig utbetalning förändras portföljen automatiskt till att innehålla lägre risk. Båda fonderna håller en hög hållbarhetsnivå och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

Öhman Global Hållbar investerar i bolag vars produkter och tjänster väntas bidra till att lösa globala hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen. Fonden är fossilfri och undviker därför bolag som utvinner fossila bränslen eller bolag som tjänar mer än tio procent på kolbaserad elproduktion och servicetjänster inom olja och gas. Dessutom väljer fonden bort alkohol, cannabis, spel, krigsmateriel, tobaksvaror, pornografiskt material och vapen.

Didner & Gerge Aktiefond investerar i välskötta bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Fonden investerar inte i alkohol, tobak, spel, pornografi eller kontroversiella vapen. Fonden väljer även bort bolag med mer än fem procent av sin omsättning knuten till olja, gas eller kol.

Entrélösning
Våra utvalda fonder

Våra utvalda fonder

Vi har elva valbara fonder inom ITP. Fonderna erbjuds till ett rabatterat pris. Fondavgifterna varierar mellan 0,10 och 0,75 procent.

När du väljer Movestic hamnar dina pengar automatiskt i vår entrélösning, om du inte väljer fonder själv. Vi har flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas. Vi tar inte ut någon årlig avgift på kapitalet och inte någon flyttavgift.

Entrélösning - Movestic Entré ITP %
Öhman Global Hållbar A 80*
Didner & Gerge Aktiefond 20*
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,24
Din rabatterade avgift 0,20
Avkastning 2019 32,80 

 

* Så här ser fondinnehavet ut i vår entrélösning fram till fem år innan utbetalningen börjar. Då påbörjas en räntesäkring där pengarna succesivt förs över till AMF Räntefond Kort. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken.

Fond Din avgift Ord. avgift Rabatt  Avkastning 2019
Movestic Entré ITP 0,20 %* 1,24 % 84 % 32,80 %
Carniege Obligationsfond  0,10 % 0,50 % 80 % 2,34 %
Allianz Europe Equity Growth AT EUR 0,55 % 1,5 % 63 % 42,46 %
AMF Räntefond Kort 0,10 % 0,10 % 0 % -0,30 %
Didner & Gerge Aktiefond 0,44 % 1,22 % 64 % 28,45 %
Handelsbanken Asien Tema  0,60 % 1,50 % 60 % 30,86 %
Handelsbanken Tillväxtmark Tema  0,65 % 1,60 % 59 % 30,07 %
Pictet- Japan Index R JPY 0,10 % 0,60 % 83 % 26,30 %
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C 0,30 % 1,75 % 83 % 43,41 %
Öhman Etisk Index USA A 0,13 % 0,65 % 80 % 39,66 %
Öhman Global Hållbar A 0,14 % 1,25 % 89 % 36,60 %
Öhman Sweden Micro Cap 0,75 % 1,50 % 50 % 38,02 %

 

*Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften är då från 0,20%-0,12%.

Om pension

Collectum_logga_png.png

Hos Collectum kan du läsa mer om hur din avtalspension ITP fungerar. Det är även där du gör ditt val av pensionsbolag.

 

Till Collectum

min pension logga .PNG

Min Pension ger dig en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

 

Min Pension

pensionsmyndigheten-logga-png.png

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och få tips om hur du får en bättre pension.

 

Pensionsmyndigheten

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.