Tjänstepension ITP

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Du kan tillhöra avtalet ITP 1 eller ITP 2. På Mina Sidor ser du ditt pensionssparande och kan enkelt byta fonder.

Vilket ITP-avtal tillhör jag?

ITP 1 gäller för dig som är född 1979 eller senare och är en premiebestämd ålderspension. Det betyder att det arbetsgivaren betalar in till din pension varje månad är en på förhand bestämd procentsats av din lön.

ITP 2 gäller för dig som är född 1978 eller tidigare och är en förmånsbestämd ålderspension. Det innebär att du är garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension.

Här kan du läsa mer om de olika avtalen

Din ITP, ditt val

Du kan själv välja var och hur du vill att dina pengar ska placeras. Gör du inget val hamnar dina pensionspengar hos Alecta, som är ett så kallat ”icke-valsalternativ” inom ITP. Valet gör du hos Collectum.

Hälften av pengarna i din tjänstepension ITP måste placeras i traditionell försäkring. Du väljer ett försäkringsbolag som sedan förvaltar pengarna åt dig.
Du kan inte göra några egna placeringsval i den traditionella försäkringen. 

Den andra hälften kan du välja att lägga i en fondförsäkring om du själv vill kunna påverka dina placeringar. Du väljer vilket försäkringsbolag du vill ha fondförsäkringen hos och pengarna placeras då i en entrélösning. Därefter kan du vara hur aktiv du vill, och kan byta fonder när som helst.

Tjänstepension ITP hos Movestic

Har du valt Movestic för din tjänstepension ITP har du en fondförsäkring hos oss. Antingen är pengarna placerade i Movestics entrélösning eller i fonder som du själv valt från vårt aktuella fondutbud för ITP. På Mina Sidor kan du se ditt sparande och byta fonder. 

Movestics Entrélösning

Entrélösningen är ett bra alternativ för dig som vill spara i fonder men inte nödvändigtvis vill eller kan välja fonder själv. Med entrélösningen sparas dina pengar i globalfonden Öhman Global A och räntefonden Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Fördelningen mellan fonderna justeras automatiskt för att minska risken i ditt sparande ju närmre pension du kommer. Avgiften för entrélösningen är 0,14 procent.

Läs mer om Movestics entrélösning 

Fondutbud tjänstepension ITP

Vill du välja själv hur ditt sparkapital ska placeras kan du välja fritt från vårt fondutbud för ITP. Det består av 16 fonder från olika fondbolag med varierad inriktning, risknivå och hög rating hos Morningstar. Alla fonder har rabatterat pris, bara för dig med ITP. Fondavgifterna ligger mellan 0,10 och 0,45 procent.

Till fondutbudet för ITP

Movestics fondutbud för tjänstepension ITP

 

12/16 - Andel fonder i utbudet som främjar hållbarhet (Artikel 8)*

1/16 -Andel fonder i utbudet som har hållbarhet som mål (Artikel 9)*

 

 

*Det totala utbudet inkluderat Entrélösning ger andelen 13/17 för artikel 8 och 1/17 för artikel 9

Fond

Avgift ITP

Ord. avgift

Rabatt ITP 

Avkastning 2022*

Avkastning

3 år***

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9

Movestic Entré ITP (entrélösning med två fonder, se nedan) 0,14 %** 1,25 % 88,88 % -8,47 %  12,77 % 8
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 0,10 % 0,60 % 83,33 % -1,41 % 1,50 % 8
Carnegie Listed Private Equity A 0,45 % 1,50 % 70,00 % -18,69 % 14,04 % 8
CT European Real Estate 0,45 % 1,50 % 70,00 % -30,33 % -1,94 % -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) 0,45 % 1,50 % 70,00 % 8,13 % 12,08 % 9
Handelsbanken Sverige Selektiv 0,30 % 1,85 % 83,78 % -14,03 % 21,48 % 8
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 0,20 % 0,20 % 0 % -10,49 % 15,13 % 8
Humle Småbolagsfond 0,30 % 1,50 % 80 % -35,07  22,17 % 8
IKC Sverige Flexibel 0,45 % 1,20 % 62,50 % -31,14 % 19,39 % 8
M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc 0,30 % 1,50 % 80,00 % 9,92 % 19,68 % 8
Schroder ISF Emerging Asia A Acc USD 0,30 % 1,50% 80,00 % -9,28 % 8,55 % -
Schroder ISF Latin American C Acc USD 0,45 % 1,50 % 70,00 % 25,58 % 17,37 % -
Spiltan Räntefond Sverige 0,10 % 0,10 % 0 -1,64 % 3,00 % 8
Öhman Emerging Markets 0,30 % 0,90 % 66,67 % -10,68 % 3,49 % 8
Öhman Företagsobligationsfond 0,45 % 1,00 % 55,00 % -7,08 % 0,41 % 8
Öhman Global A 0,14 % 1,25 % 89,15 % -8,47 % 12,77 % 8
Öhman Marknad Japan 0,10 % 0,65 % 85,00 % -8,39 % 4,54 % 8

*Avkastningen för 2022 beräknas enligt ordinarie fondavgifter. För dig som ITP-kund blir därför avkastningen något högre.

**Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften är då från0,14-0,11 %.

*** Årsjusterad avkastningen per 2023-04-30 och beräknas enligt ordinarie fondavgifter. För dig som ITP-kund blir därför avkastningen något högre.

Entrélösning - Movestic Entré ITP

 

%

 

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9

Öhman Global A 100* 8
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 0* 8
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,25 %  
Rabatt 88,88 %  
Din avgift 0,14 %**  
Avkastning 2022 --8,47  
Avkastning 3 år 12,77 %  


*Fördelning fram till fem år innan planerarad utbetalningsstart. Då påbörjas en räntesäkring där kapitaler succesivt förs över från Öhman Global A till Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen, tills aktiedelen når 20 %, för att optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som risken minskar. 

 

**Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften går då från 0,14 till 0,11 %.

ITP 1 eller ITP 2?

ITP 1 eller ITP 2?

I regel tillhör du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare.
Så mycket får du till pensionen genom ITP

Så mycket får du till pensionen genom ITP

Tillhör du ITP 1 betalar din arbetsgivare normalt sett in 4,5 procent av din månadslön till din tjänstepension upp till en lönegräns (7,5 inkomstbasbelopp).

Vanliga frågor och svar om ITP

Från 1 juni erbjuder Movestic ett uppdaterat fondutbud med 16 fonder från olika externa fondbolag. Samtliga fonder har rabatterat pris och avgifterna varierar mellan 0,10 och 0,45 procent. Du hittar fullständig information om utbudet högre upp på sidan eller här.

 

Har du placerat ditt sparkapital i någon eller några av fonderna i vårt tidigare fondutbud ligger ditt kapital kvar i valda fonder så länge du vill till rabatterat pris. Om du vill byta fonder efter 1 juni 2023 kan du välja fritt bland fonderna i det nya utbudet. Du kan enkelt byta fonder genom att logga in på Mina Sidor.

Du kan göra flera val för din tjänstepension ITP:

  • Hur dina pengarna ska sparas, i fondförsäkring eller traditionell försäkring
  • Vilket försäkringsbolag du vill spara dina pengar hos
  • Du kan välja att flytta och samla tidigare sparat ITP-kapital
  • Du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd

Gör du inget val av placering och bolag placeras dina pensionspengar i traditionell försäkring hos Alecta. Du gör dina val hos Collectum.

När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras. Risken är oftast högre i en fondförsäkring än i en traditionell försäkring, men möjligheterna till högre avkasting är också större. Avkastningen beror på hur börsen går.

 

När du sparar i traditionell försäkring väljer pensionsbolaget åt dig och du kan inte påverka placeringen. Traditionell försäkring förknippas oftast med lägre risk än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring. Med lägre risk faller inte värdet på kapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger.

Läs mer om skillnaderna

Fondutbudet för dig med tjänstepension ITP består av utvalda fonder från externa fondbolag med olika inriktning, risknivå och hög rating hos Morningstar.

Till fondutbudet för ITP

Alla försäkringsbolag inom ITP erbjuder en entrélösning, ett färdigpaketerat fondsparande (portfölj). Entrélösningen ser olika ut och består av olika fonder beroende på vilket pensionsbolag du väljer.

När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i en entrélösning om du inte aktivt väljer fonder själv. Vår entrélösningen består av en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas. 

Från 1 juni 2023 sänks avgiften för vår entrélösning och vi uppdaterar fonderna som ingår. Du hittar fullständig information om vår uppdaterade entrélösning inom kort här på movestic.se

Movestics entrélösning

Beroende på hur gammal du är eller vad din arbetsgivare valt kan du tillhöra två olika ITP-avtal. I regel gäller:

  • Du tillhör ITP 1 om du är född 1979 och senare
  • Du tillhör ITP 2 om du är född 1978 och tidigare

Läs mer om de olika avtalen och vad de innebär

Hur mycket pengar som avsätts till din tjänstepension ITP beror på om du tillhör ITP 1 eller ITP 2. För ITP 1 avsätts 4,5 procent av din månadslöne upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar som övergår det beräknas premien på 30 procent.

ITP 2 består av en förmånsbestämd del där premiens storlek räknas ut efter din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. Den består också av premiebestämd del som utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön

Se räkneexempel

Du kan själv välja när du vill börja ta ut dina pensionspengar, ordinarie pensionsålder är 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Du kan tidigast ta ut ITP från 55 års ålder.

Ta del av vår guide för att ta ut tjänstepension

Återbetalningsskydd är ett skydd som innebär att 101 procent av dina intjänade pensionspengar för ITP betalas ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

Läs mer om återbetalningsskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de olika skydden inom ITP, det innefattar återbetalningsskydd och familjeskydd. Inom ITP 2 finns också något som heter familjepension.

Du väljer om du vill ha något av skydden hos valcentralen Collectum

Till Collectum

Prognosräntan syftar till att jämna ut det utbetalade pensionsbeloppets storlek över tid genom att redan från första utbetalningen förskottera och fördela förväntad framtida avkastning.

Prognosräntan är en av de faktorer som används för att beräkna storleken på den pension som du får utbetald varje månad. Högre prognosränta leder till en högre pension under de första utbetalningsåren, men också att en större del av kapitalet betalas ut till den unga pensionären och ett lägre kapital kvarstår i högre åldrar.

Collectum_logga_png.png

 

 

 

 

 

Hos Collectum kan du läsa mer om hur ITP fungerar och göra dina val för din tjänstepension ITP.

 

Collectum

pensionsmyndigheten-logga-png.png

 

 

 

 

 

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och se aktuell pensionsålder.

 

Pensionsmyndigheten

min pension logga .PNG

 

 

 

 

 

Hos minPension får du en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

 

minPension

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.