ITP

ITP hos Movestic

Välj Movestic för din tjänstepension ITP och placera dina pensionspengar i fonder. Se om du tillhör ITP och gör ditt val hos Collectum.se!

En rejäl tjänstepension, tack!

Genom att välja hur din tjänstepension ska placeras kan du påverka din framtida pension. Movestic erbjuder ett utvalt och rabatterat fondutbud till dig som har tjänstepension ITP. Välj oss för din ITP hos Collectum.

Till Collectum

  • Rabatterat fondutbud
  • 0 kronor i årlig avgift, kapitalavgift och flyttavgift
  • Hållbar entrélösning
  • Utvalda fonder med hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning
  • Digital tjänst för anpassad fondportfölj

Hållbar entrélösning

När du väljer Movestic sparas dina pengar per automatik i vår entrélösning. Den är framtagen för att passa dig som sparare under lång tid. Lösningen består av en portfölj med fonderna Öhman Global Hållbar och Didner & Gerge Aktiefond. När du närmar dig utbetalning förändras portföljen automatiskt till att innehålla lägre risk. Båda fonderna håller en hög hållbarhetsnivå och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

Öhman Global Hållbar investerar i bolag vars produkter och tjänster väntas bidra till att lösa globala hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen. Fonden är fossilfri och undviker därför bolag som utvinner fossila bränslen eller bolag som tjänar mer än tio procent på kolbaserad elproduktion och servicetjänster inom olja och gas. Dessutom väljer fonden bort alkohol, cannabis, spel, krigsmateriel, tobaksvaror, pornografiskt material och vapen.

Didner & Gerge Aktiefond investerar i välskötta bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Fonden investerar inte i alkohol, tobak, spel, pornografi eller kontroversiella vapen. Fonden väljer även bort bolag med mer än fem procent av sin omsättning knuten till olja, gas eller kol.

Entrélösning
Utvalda fonder

Fondutbud ITP

Vi har elva valbara fonder inom ITP. Fonderna erbjuds till ett rabatterat pris. Fondavgifterna varierar mellan 0,10 och 0,75 procent. Vi tar inte ut någon årlig avgift på kapitalet. Om du inte själv väljer fonder placeras dina pengar automatiskt i vår entrélösning. 

Entrélösning - Movestic Entré ITP %
Öhman Global Hållbar A 80*
Didner & Gerge Aktiefond 20*
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,24
Rabatt 0,84
Din avgift 0,20
Avkastning 2020 10,70


* Så här ser fondinnehavet ut i vår entrélösning fram till fem år innan utbetalningen börjar. Då påbörjas en räntesäkring där pengarna succesivt förs över till AMF Räntefond Kort. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken.

Fond Din avgift Ord. avgift Din rabatt  Avkastning 2020*
Movestic Entré ITP 0,20 %** 1,24 % 84 % 10,70 %
Carniege Obligationsfond  0,10 % 0,50 % 80 % 1,47 %
Allianz Europe Equity Growth AT EUR 0,55 % 1,5 % 63 % 8,14 %
AMF Räntefond Kort 0,10 % 0,10 % 0 % 0,23 %
Didner & Gerge Aktiefond 0,44 % 1,22 % 64 % 16,63 %
Handelsbanken Asien Tema  0,60 % 1,50 % 60 % 9,70 %
Handelsbanken Tillväxtmark Tema  0,65 % 1,60 % 59 % 1,36 %
Pictet- Japan Index R JPY 0,10 % 0,60 % 83 % -0,26 %
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C 0,30 % 1,75 % 83 % -16,31 %
Öhman Etisk Index USA A 0,13 % 0,65 % 80 % 2,65 %
Öhman Global Hållbar A 0,14 % 1,25 % 89 % 8,92 %
Öhman Sweden Micro Cap 0,75 % 1,50 % 50 % 23,72 %

*Avkastningen för 2020 beräknas enligt ordinarie fondavgifter. För dig som ITP-kund blir därför avkastningen något högre!

**Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften är då från 0,20%-0,12%.

Säg hej till MAIA

Med hjälp av vår digitala tjänst MAIA kan du enkelt välja fonder som passar dig! MAIA är en kostnadsfri tjänst för alla våra kunder med ITP. Du hittar och använder tjänsten under Mina Sidor. I MAIA svarar du på några enkla frågor och sedan tar MAIA fram ett personligt och skräddarsytt fondförslag. 

Testa MAIA

 

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om ITP

Som ITP:are har du möjlighet att själv välja hur dina tjänstepensionspengar ska placeras och hos vilket bolag. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Gör du inget val alls placeras ditt kapital i traditionell försäkring. Läs mer!

När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras. När du sparar i traditionell försäkring väljer pensionsbolaget åt dig och du kan inte påverka placeringen. Traditionell försäkring placeras oftast med lägre risk än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring. Med lägre risk faller inte värdet på kapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger. Läs mer!

Movestic har totalt elva valbara fonder inom ITP som erbjuds till ett rabatterat pris. 

Läs mer här

När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i en entrélösning om du inte aktivt väljer fonder själv.

Vår entrélösningen består av en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

Läs mer här

 

Beroende på hur gammal du är eller vad din arbetsgivare valt kan du tillhöra två olika ITP-avtal. I regel gäller:

  • Du tillhör ITP 1 om du är född 1979 och senare
  • Du tillhör ITP 2 om du är född 1978 och tidigare

Läs mer här

Hur mycket som avsätts till din tjänstepension ITP beror på om du tillhör ITP 1 eller ITP 2. För ITP 1 avsätts 4,5 procent av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar som övergår det beräknas premien på 30 procent.

ITP 2 består av en förmånsbestämd del där premiens storlek räknas ut efter din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. Den består också av premiebestämd del som utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön

Läs mer här

Logga in på collectum.se och klicka på knappen "Flytta kapital" för att välja vilket bolag du vill flytta dina pengar till. När du gjort ditt val kommer du efter några dagar få uppgifter om värdet på det kapital du kan flytta.

Läs mer här

Med ett återbetalningsskydd betalas 101 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

Läs mer här

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de olika skydden inom ITP: återbetalningsskydd och familjeskydd är de korrekta namnen och går att välja till sitt ITP-sparande.

Det finns också något som heter familjepension som ingår i ITP2.

Efterlevandepension däremot ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

När du kan ta ut din allmänna pension regleras av Pensionsmyndigheten. Du hittar aktuell ålder här. Tjänstepension och privat sparande i pensionsförsäkring kan du i de flesta fall börja ta ut kapital från när du är 55 år. 

 

Läs mer här

Flytta ITP till Movestic

Flytta din ITP till oss

Har du sparat ITP-kapital från tidigare arbetsgivare? Ta del av vårt erbjudande med lägre fondavgifter genom att flytta och samla ditt kapital hos oss. 

  • Logga in på collectum.se och få en överblick av din ITP
  • Se vad du kan flytta
  • Gör ditt val

Till Collectum

Flytta din ITP till Movestic

Collectum_logga_png.png

Hos Collectum kan du läsa mer om hur din avtalspension ITP fungerar. Det är även där du gör ditt val av pensionsbolag.

 

Till Collectum

min pension logga .PNG

Min Pension ger dig en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

 

Min Pension

pensionsmyndigheten-logga-png.png

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och få tips om hur du får en bättre pension.

 

Pensionsmyndigheten

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.