ITP, tjänstepension för tjänstemän

ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan tillhöra avtalet ITP 1 eller ITP 2.

Din tjänstepension ITP, ditt val

Oavsett om du har tjänstepension ITP från din nuvarande arbetsgivare, eller har haft det tidigare kan du själv välja hur och var du vill att ditt pensionskapital ska placeras. Gör du inget val hamnar dina pensionspengar hos Alecta, som är så kallat ”icke-valsalternativ” inom ITP.

Hälften av ditt kapital måste placeras i så kallad traditionell försäkring (försäkringsbolaget förvaltar pengarna åt dig) och för hälften av kapitalet kan du välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring (du placerar i fonder).

Fonder med hög rating och låga avgifter för ITP

När du väljer Movestic för din ITP placeras dina pensionspengar i fondförsäkring. Vårt fondutbud består av 16 fonder från externa fondbolag med olika inriktning, risknivå och hög rating hos Morningstar samt god historisk avkastning. Alla fonder har rabatterat pris - bara för dig med ITP! Fondavgifterna ligger mellan 0,10 och 0,45 procent.

Om du inte själv vill välja fonder sparas dina pengar per automatik automatik i fonderna i vår entrélösning, Movestic Entré ITP.

Enkelt att göra aktiva val

Dina tjänstepensionspengar är en stor del av din framtida pension. Det är enkelt att göra aktiva val för din ITP så du får ett pensionssparande som passar dig. Gör dina val idag hos Collectum som är valcentral och administratör för ITP.

Varför välja Movestic för tjänstepension ITP

 • Externa fonder från några av marknadens mest välkända fondförvaltare till rabatterat pris
 • Fondutbud med stor variation, olika risknivå och hög rating hos Morningstar samt god historisk avkastning
 • Entrélösning med låg avgift anpassad för pensionssparande

Välj Movestic för din ITP hos Collectum

Movestics fondutbud för tjänstepension ITP

 

12/16 - Andel fonder i utbudet som främjar hållbarhet (Artikel 8)*

1/16 -Andel fonder i utbudet som har hållbarhet som mål (Artikel 9)*

 

 

*Det totala utbudet inkluderat Entrélösning ger andelen 13/17 för artikel 8 och 1/17 för artikel 9

Fond

Avgift ITP

Ord. avgift

Rabatt ITP 

Avkastning 2022*

Avkastning

3 år***

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9

Movestic Entré ITP 0,14 %** 1,25 % 88,88 % -8,47 %  12,77 % 8
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 0,10 % 0,60 % 83,33 % -1,41 % 1,50 % 8
Carnegie Listed Private Equity A 0,45 % 1,50 % 70,00 % -18,69 % 14,04 % 8
CT European Real Estate 0,45 % 1,50 % 70,00 % -30,33 % -1,94 % -
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) 0,45 % 1,50 % 70,00 % 8,13 % 12,08 % 9
Handelsbanken Sverige Selektiv 0,30 % 1,85 % 83,78 % -14,03 % 21,48 % 8
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 0,20 % 0,20 % 0 % -10,49 % 15,13 % 8
IKC Sverige Flexibel 0,45 % 1,20 % 62,50 % -31,14 % 19,39 % 8
M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc 0,30 % 1,50 % 80,00 % 9,92 % 19,68 % 8
Schroder ISF Emerging Asia A Acc USD 0,30 % 1,50% 80,00 % -9,28 % 8,55 % -
Schroder ISF Latin American C Acc USD 0,45 % 1,50 % 70,00 % 25,58 % 17,37 % -
SEB Sverigefond Småbolag C/R 0,30 % 1,50 % 80,00 % -28,83 18,13 % 8
Spiltan Räntefond Sverige 0,10 % 0,10 % 0 -1,64 % 3,00 % 8
Öhman Emerging Markets 0,30 % 0,90 % 66,67 % -10,68 % 3,49 % 8
Öhman Företagsobligationsfond 0,45 % 1,00 % 55,00 % -7,08 % 0,41 % 8
Öhman Global A 0,14 % 1,25 % 89,15 % -8,47 % 12,77 % 8
Öhman Marknad Japan 0,10 % 0,65 % 85,00 % -8,39 % 4,54 % 8

*Avkastningen för 2022 beräknas enligt ordinarie fondavgifter. För dig som ITP-kund blir därför avkastningen något högre.

**Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften är då från0,14-0,11 %.

*** Årsjusterad avkastningen per 2023-04-30 och beräknas enligt ordinarie fondavgifter. För dig som ITP-kund blir därför avkastningen något högre.

Entrélösning - Movestic Entré ITP

 

%

 

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9


Öhman Global A 100* 8
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 0* 8
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,25 %  
Rabatt 88,88 %  
Din avgift 0,14 %**  
Avkastning 2022 --8,47  
Avkastning 3 år 12,77 %  


*Fördelning fram till fem år innan planerarad utbetalningsstart. Då påbörjas en räntesäkring där kapitaler succesivt förs över från Öhman Global A till Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen, tills aktiedelen når 20 %, för att optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som risken minskar. 

 

**Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften går då från 0,14 till 0,11 %.

ITP 1 eller ITP 2?

ITP 1 eller ITP 2?

I regel tillhör du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare.
Så mycket får du till pensionen genom ITP

Så mycket får du till pensionen genom ITP

Tillhör du ITP 1 betalar din arbetsgivare normalt sett in 4,5 procent av din månadslön till din tjänstepension upp till en lönegräns (7,5 inkomstbasbelopp).

Vanliga frågor och svar om ITP

Från 1 juni erbjuder Movestic ett uppdaterat fondutbud med 16 fonder från olika externa fondbolag. Samtliga fonder har rabatterat pris och avgifterna varierar mellan 0,10 och 0,45 procent. Du hittar fullständig information om utbudet högre upp på sidan eller här.

 

Ta del av vårt erbjudande, välj Movestic hos Collectum

 

Redan ITP-kund hos Movestc? Har du valt Movestic sedan tidigare och placerat ditt sparkapital i någon eller några av fonderna i vårt tidigare fondutbud ligger ditt kapital kvar i valda fonder så länge du vill till rabatterat pris. Om du vill byta fonder efter 1 juni 2023 kan du välja fritt bland fonderna i det nya utbudet. 

Från 1 juni 2023 sänks avgiften i Movestics entrélösning för ITP till 0,14 procent. Den uppdaterade lösningen består av globalfonden Öhman Global A och räntefonden Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Fördelningen mellan fonderna justeras automatiskt, för att minska risken i ditt sparande ju närmare pensionen du kommer.  Vår entrélösning är framtagen för att passa dig som sparar under lång tid och är ett bra alternativ för dig som vill placera dina pengar i fonder men inte vill välja specifika fonder. 

Väljer du Movestic för din ITP efter 31 maj 2023 placeras ditt sparkapital automatist i vår nya entrélösning. Vill du placera ditt sparande i andra fonder i vårt uppdaterade fondutbud kan du enkelt byta fonder på Mina Sidor.

Ta del av vårt erbjudande, välj Movestic hos Collectum

 

Är du redan kund hos Movestic eller blir kund innan 1 juni 2023 och har ditt sparkapital placerat i vår befintliga entrélösning kommer ditt innehav automatiskt flyttas över till den nya lösningen under vecka 21. Din genomsnittliga avgift sänks från 0,20 till 0,14 procent. Vill du välja själv hur ditt sparkapital ska placeras kan du välja fritt bland fonderna i vårt utbud för ITP. Från 1 juni kan du byta och välja fonder från det uppdaterade fondutbudet.

Logga in på Mina Sidor

Från 1 oktober 2023 finns inte längre möjlighet att välja Movestic för nysparande inom ITP. Har du valt Movestic sedan tidigare eller väljer oss senast 30 september 2023 kan du ha kvar din ITP hos oss så länge du vill, även efter 1 oktober.

Alla som valt Movestic för sin ITP före 1 juli 2023 kommer att behöva göra ett så kallat bekräftelseval hos Collectum om att de vill ha kvar sitt ITP-sparande hos Movestic.

 • Du blir kontaktad av Collectum under perioden juli till september 2023 för att göra ditt bekräftelseval
 • Gör du inget aktivt val kommer alla nya inbetalningar från och med den 1 oktober att flyttas till ickevalsalternativet Alecta
 • Tidigare insamlat sparkapital stannar hos Movestic så länge du önskar även om du inte gör något bekräftelseval

Om du väljer Movestic för din ITP under perioden 1 juli till 30 september behöver du inte göra ett bekräftelseval.

Ta del av vårt erbjudande, välj Movestic hos Collectum

Du kan göra flera val för din tjänstepension ITP:

 • Hur dina pengarna ska sparas, i fondförsäkring eller traditionell försäkring
 • Vilket pensionsbolag du vill spara dina pengar hos
 • Du kan välja flytta och samla tidigare sparat ITP-kapital
 • Du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd

Gör du inget val av placering och bolag placeras dina pensionspengar i traditionell försäkring hos Alecta. Du gör dina val hos valcentralen Collectum.

Välj Movestic hos Collectum nu

När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras. När du sparar i traditionell försäkring väljer pensionsbolaget åt dig och du kan inte påverka placeringen.

Traditionell försäkring förknippas oftast med lägre risk än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring. Med lägre risk faller inte värdet på kapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger.

Läs mer om skillnaderna

Movestic erbjuder totalt elva valbara fonder inom ITP, alla till ett rabatterat pris. 

Se fullständig fondlista med avgifter, rabatter och avkastning

Från 1 juni erbjuder Movestic ett uppdaterat fondutbud med 16 nya fonder från flera fondbolag. Du hittar fullständig information om det nya utbudet inom kort här på movestic.se

Alla försäkringsbolag inom ITP erbjuder en entrélösning, ett färdigpaketerat fondsparande (portfölj). Entrélösningen ser olika ut och består av olika fonder beroende på vilket pensionsbolag du väljer.

När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i en entrélösning om du inte aktivt väljer fonder själv. Vår entrélösningen består av en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas. 

Från 1 juni 2023 sänks avgiften för vår entrélösning och vi uppdaterar fonderna som ingår. Du hittar fullständig information om vår uppdaterade entrélösning inom kort här på movestic.se

Movestics entrélösning

Beroende på hur gammal du är eller vad din arbetsgivare valt kan du tillhöra två olika ITP-avtal. I regel gäller:

 • Du tillhör ITP 1 om du är född 1979 och senare
 • Du tillhör ITP 2 om du är född 1978 och tidigare

Läs mer om de olika avtalen och vad de innebär

Hur mycket pengar som avsätts till din tjänstepension ITP beror på om du tillhör ITP 1 eller ITP 2. För ITP 1 avsätts 4,5 procent av din månadslöne upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar som övergår det beräknas premien på 30 procent.

ITP 2 består av en förmånsbestämd del där premiens storlek räknas ut efter din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. Den består också av premiebestämd del som utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön

Se räkneexempel

Du kan själv välja när du vill börja ta ut dina pensionspengar, ordinarie pensionsålder är 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Du kan tidigast ta ut ITP från 55 års ålder.

Ta del av vår guide för att ta ut tjänstepension

Du kan flytta och samla intjänade tjänstepensionspengar från tidigare arbetsgivare och pågående ITP-inbetalningar till ett och samma bolag.

När du flyttar ITP till Movestic får du ta del av vårt erbjudande med rabatterade fondavgifter för hela ditt kapital! Logga in på collectum.se och få en överblick av din ITP och se vad du kan flytta.

Till Collectum

Återbetalningsskydd är ett skydd som innebär att 101 procent av dina intjänade pensionspengar för ITP betalas ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

Läs mer om återbetalningsskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de olika skydden inom ITP, det innefattar återbetalningsskydd och familjeskydd. Inom ITP 2 finns också något som heter familjepension.

Du väljer om du vill ha något av skydden hos valcentralen Collectum

Till Collectum

Prognosräntan syftar till att jämna ut det utbetalade pensionsbeloppets storlek över tid genom att redan från första utbetalningen förskottera och fördela förväntad framtida avkastning.

Prognosräntan är en av de faktorer som används för att beräkna storleken på den pension som du får utbetald varje månad. Högre prognosränta leder till en högre pension under de första utbetalningsåren, men också att en större del av kapitalet betalas ut till den unga pensionären och ett lägre kapital kvarstår i högre åldrar.

Collectum_logga_png.png

 

 

 

 

 

Hos Collectum kan du läsa mer om hur ITP fungerar och göra dina val för din tjänstepension ITP.

 

Collectum

pensionsmyndigheten-logga-png.png

 

 

 

 

 

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och se aktuell pensionsålder.

 

Pensionsmyndigheten

min pension logga .PNG

 

 

 

 

 

Hos minPension får du en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

 

minPension

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.