ITP, tjänstepension för tjänsteman

Din tjänstepension ITP, ditt val

Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Inom ITP finns två avtal, ITP 1 och ITP 2.

Oavsett om du är nyligen ansluten, har haft under tid eller haft ITP under en tidigare anställning kan du välja hur och var dina pengar ska placeras och påverka din framtida pension. Hos Movestic får du tillgång till ett utvalt och rabatterat fondutbud som kan ge dina pensionspengar goda möjligheter att växa. Välj Movestic på collectum.se.

  • Du väljer hur pengarna ska placeras
  • Rabatterade fonder
  • 0 kronor i årlig avgift, kapitalavgift och flyttavgift
  • Hållbar entrélösning
  • Utvalda fonder med hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning

Välj Movestic

Det här är Movestics fondutbud för ITP tjänstepension

Movestic erbjuder elva valbara fonder med olika inriktningar och från olika fondbolag för ITP. Samtliga fonder har rabatterat pris - bara för dig med ITP! Fondavgifterna varierar mellan 0,10 och 0,75 procent. Vi tar inte ut någon årlig avgift på kapitalet. 

9/11 - Andel fonder i utbudet som främjar hållbarhet (Artikel 8)

0/11 -Andel fonder i utbudet som har hållbarhet som mål (Artikel 9)

Fond Din avgift Ord. avgift Din rabatt  Avkastning 2021*

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9

Movestic Entré ITP 0,20 %** 1,24 % 84 % 26,36 % -
Carniege Obligationsfond  0,10 % 0,50 % 80 % -1,80 % 8
Allianz Europe Equity Growth AT EUR 0,55 % 1,5 % 63 % 34,35 % 8
AMF Räntefond Kort 0,10 % 0,10 % 0 % -0,06 % 8
Didner & Gerge Aktiefond 0,44 % 1,22 % 64 % 32,90 % 8
Handelsbanken Asien Tema  0,60 % 1,50 % 60 % 3,91 % 8
Handelsbanken Tillväxtmark Tema  0,65 % 1,60 % 59 % 1,48 % 8
Pictet- Japan Index R JPY 0,10 % 0,60 % 83 % 11,44 % -
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C 0,30 % 1,75 % 83 % 28,26 % -
Öhman Marknad USA 0,13 % 0,65 % 80 % 38,71 % 8
Öhman Global A 0,14 % 1,25 % 89 % 23,61 % 8
Öhman Sweden Micro Cap 0,75 % 1,50 % 50 % 39,17 % 8

*Avkastningen för 2021 beräknas enligt ordinarie fondavgifter. För dig som ITP-kund blir därför avkastningen något högre.

**Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften är då från 0,20%-0,12%.

Entrélösning - Movestic Entré ITP

 

%

 

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9


Öhman Global A 80* 8
Didner & Gerge Aktiefond 20* 8
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,24  
Rabatt 0,84  
Din avgift 0,20  
Avkastning 2021 26,36  


* Så här ser fondinnehavet ut i vår entrélösning fram till fem år innan utbetalningen börjar. Då påbörjas en räntesäkring där pengarna succesivt förs över till AMF Räntefond Kort. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken.

Inget fondval? Då placeras dina pengar placeras i Movestics entrélösning

Om du inte själv väljer fonder för din tjänstepension ITP sparas dina pengar per automatik i vår entrélösning, Movestic Entré ITP, som är framtagen för att passa ett långsiktigt sparande. Lösningen består av fonderna Öhman Global A och Didner & Gerge Aktiefond. Båda fonderna håller en hög hållbarhetsnivå och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

När du börjar närma dig pensionsålder startar en räntesäkring som innebär att dina pensionspengar successivt förs över till räntefonden AMF Korträntefond.

Mer om Movestics entrelösning

ITP 1 eller ITP 2?

ITP 1 eller ITP 2?

I regel tillhör du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare.
Så mycket får du till pensionen genom ITP

Så mycket får du till pensionen genom ITP

Tillhör du ITP 1 betalar din arbetsgivare normalt sett in 4,5 procent av din månadslön till din tjänstepension upp till en lönegräns (7,5 inkomstbasbelopp).

Vanliga frågor och svar om ITP

Som ITP:are har du möjlighet att själv välja hur dina tjänstepensionspengar ska placeras och hos vilket bolag. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Gör du inget val alls placeras ditt kapital i traditionell försäkring. Läs mer!

När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras. När du sparar i traditionell försäkring väljer pensionsbolaget åt dig och du kan inte påverka placeringen. Traditionell försäkring placeras oftast med lägre risk än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring. Med lägre risk faller inte värdet på kapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger. Läs mer!

Movestic har totalt elva valbara fonder inom ITP som erbjuds till ett rabatterat pris. 

Läs mer här

När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i en entrélösning om du inte aktivt väljer fonder själv.

Vår entrélösningen består av en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

Läs mer här

 

Beroende på hur gammal du är eller vad din arbetsgivare valt kan du tillhöra två olika ITP-avtal. I regel gäller:

  • Du tillhör ITP 1 om du är född 1979 och senare
  • Du tillhör ITP 2 om du är född 1978 och tidigare

Läs mer här

Hur mycket som avsätts till din tjänstepension ITP beror på om du tillhör ITP 1 eller ITP 2. För ITP 1 avsätts 4,5 procent av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar som övergår det beräknas premien på 30 procent.

ITP 2 består av en förmånsbestämd del där premiens storlek räknas ut efter din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. Den består också av premiebestämd del som utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön

Läs mer här

Logga in på collectum.se och klicka på knappen "Flytta kapital" för att välja vilket bolag du vill flytta dina pengar till. När du gjort ditt val kommer du efter några dagar få uppgifter om värdet på det kapital du kan flytta.

Läs mer här

Med ett återbetalningsskydd betalas 101 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

Läs mer här

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de olika skydden inom ITP: återbetalningsskydd och familjeskydd är de korrekta namnen och går att välja till sitt ITP-sparande.

Det finns också något som heter familjepension som ingår i ITP2.

Efterlevandepension däremot ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

När du kan ta ut din allmänna pension regleras av Pensionsmyndigheten. Du hittar aktuell ålder här. Tjänstepension och privat sparande i pensionsförsäkring kan du i de flesta fall börja ta ut kapital från när du är 55 år. 

 

Läs mer här

Prognosräntan syftar till att jämna ut det utbetalade pensionsbeloppets storlek över tid genom att redan från första utbetalningen förskottera och fördela förväntad framtida avkastning.

 

Prognosräntan är en av de faktorer som används för att beräkna storleken på den pension som du får utbetald varje månad. Högre prognosränta leder till en högre pension under de första utbetalningsåren, men också att en större del av kapitalet betalas ut till den unga pensionären och ett lägre kapital kvarstår i högre åldrar.

Flytta ITP till Movestic

Fonder från 0,10 procent i avgift

Flytta din tjänstepension ITP till Movestic.

Har du sparat ITP-kapital från tidigare arbetsgivare? Ta del av vårt erbjudande med lägre fondavgifter genom att flytta och samla ditt kapital hos oss. Våra valbara fonder erbjuds till ett rabatterat pris. Fondavgifterna är mellan 0,10 och 0,75 procent.

  • Logga in på collectum.se och få en överblick av din ITP
  • Se vad du kan flytta
  • Gör ditt val

Collectum

Flytta din ITP till Movestic

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Collectum_logga_png.png

 

 

 

 

 

Hos Collectum kan du läsa mer om hur ITP fungerar och göra dina val för din tjänstepension ITP.

 

Collectum

pensionsmyndigheten-logga-png.png

 

 

 

 

 

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och se aktuell pensionsålder.

 

Pensionsmyndigheten

min pension logga .PNG

 

 

 

 

 

Hos minPension får du en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

 

minPension