Om Movestic Liv & Pension

Vi erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för privatpersoner och företagare.

Enkelt och individanpassat

Vikten av privat sparande och ekonomisk skydd ökar hela tiden. Det gäller inte minst pensionssparande eftersom vi lever längre och blir allt äldre.

Vi som lever och arbetar i Sverige väljer idag att leva och arbeta på många olika sätt. Men, oavsett om du är anställd, har eget företag eller jobbar på projekt, kommer det privata sparandet och tjänstepension bli en allt större del av din inkomst varje månad, den dag du bestämmer dig för att gå i pension.

Oavsett om du då är 58 år eller 73 år och oavsett om du går på pension på deltid eller heltid. Vi hjälper dig med personligt anpassade lösningar inom tjänstepension, privat sparande och försäkring för livet och hälsan.

Företagsinformation

Peter Mason, Ordförande

Peter Mason är styrelseordförande för Movestic och innehar samma post för Movestics moderbolag, Chesnara plc. Han är även styrelseledamot för Homeowners Friendly Society samt investeringschef (investment director) och aktuarie för kapitalförvaltningsbolaget Neville James Group, båda företagen är verksamma i Storbritannien. 

Linnéa Echorcheville, Ledamot

Linnéa Ecorcheville är VD för Movestic Livförsäkring AB och kommer närmast från Moderna Försäkringar. Hon har en gedigen erfarenhet av försäkringsfrågor. Linnéa har tidigare arbetat som jurist på Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters. Linnéa Ecorcheville har en jur.kand. från Lunds universitet.

John Deane, Ledamot

John Deane är VD i Movestics moderbolag Chesnara Plc, och styrelseordförande i Movestics Kapitalförvaltning. Han har lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn både i Europa, Afrika och USA och har tidigare arbetat bland annat på Royal London och Old Mutual.

Ingrid Bojner, Ledamot

Ingrid Bojner är vice vd och marknadschef på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en bred marknadskompetens med en bakgrund från McKinsey och som försäljningsdirektör på TeliaSonera. Ingrid Bojner har en civilekonomexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm.

David Brand, Ledamot

David Brand är en kvalificerad och erfaren aktuarie som i nio år varit VD för Hannover Life Reassurance, det brittiska dotterbolaget till Hannover Re. Utöver sitt förtroendeuppdrag hos oss är han styrelseledamot i Movestics moderbolag Chesnara Plc.

David Rimmington, Ledamot

David Rimmington är finansdirektör på Movestics moderbolag Chesnara Plc. David har arbetat på Chesnara sedan 2011 och kom dessförinnan från Royal London. David Rimmington har en ingenjörsexamen från University of Salford.

Anders Larsson, Ledamot

Anders Larsson är bl.a. styrelseordförande i Svedea Insurance AB och London & European Title Insurance Services Ltd och har en lång och gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen, med tjänster som CFO på Skandia och CRO på Hannover Re Group i bagaget. Anders Larsson har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

 
Namn Titel
Linnéa Ecorcheville VD
Elisabeth Fredin

VD-assistent

Michael Gunnarsson Produkt & Försäljning
Sara Lindberg Kund & Process
Stefan Klohammar Investeringsdirektör
Sofie Tham HR
Anna Schöld Finans
Torbjörn Annerfors Transformation
Hanna Scherp Chefaktuarie
Magnus Wahlund CRO (Adjungerad)

 

Våra ägare, Chesnara, har som långsiktig strategi att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Med sin finansiella styrka och offensiva strategi är Chesnara en optimal ägare för oss. Det är extra tryggt för dig att hela styrelsen består av ledamöter med lång och kvalificerad erfarenhet från försäkrings­branschen. Här vet man hur ditt sparande ska växa. Chesnara är ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på deras hemsida, chesnara.co.uk

Koncernstuktur
Movestic Livförsäkring AB

Movestic Fund Management - Movestic Kapital förvaltning AB

Klicka här för att ta del av Movestics finansiella information.

Vad säger vår VD?

Linnéa Ecorcheville
VD Linnéa Ecorcheville har ordet
Marknaden för pension och försäkring är under stor förändring. Ny teknik skapar förutsättningar för mer individpassade produkter och tjänster för såväl privatpersoner som företag, och nya regelverk ger starkare konsumentskydd.

Betydelsen av privat sparande och försäkringsskydd ökar. Det gäller
inte minst pensionssparande då vi lever längre och blir allt äldre, samtidigt som den allmänna pensionen i förhållande till slutlön blir allt lägre. Tjänstepension är redan idag det största finansiella sparandet i Sverige och andelen pension som utgörs av tjänstepension förväntas öka avsevärt i framtiden.

Ökad digitalisering och nya tjänster möjliggör kostnadseffektivitet, ökad transparens och mer individanpassade försäkringsprodukter. 

Vårt fokus

Vårt erbjudande

Vi erbjuder produkter och tjänster som, så långt det är möjligt, ska kunna anpassas efter individuella preferenser och förutsättningar. Allt för att hjälpa våra kunder att få den bästa finansiella framtiden baserat på den egna situationen.

Innovation

Innovation i vår bransch handlar både om att ta fram nya produkter och tjänster och om ny teknik. Vi ser stora möjligheter att skapa ökad kundnytta och individanpassade tjänster. Vi har börjat den resan genom att erbjuda vår fondrobot MAIA.

Rådgivning 

Vi tror att återkommande finansiell rådgivning ökar sannolikheten för en bra planerad ekonomisk framtid. Vi erbjuder därför våra produkter och tjänster i kombination med rådgivning, via licensierade förmedlare eller via digitala tjänster.

Våra ägare

Movestic grundades som en del i Kinnevikskoncernen, men ägs idag av brittiska börsnoterade Chesnara plc. En koncern som äger försäkringsbolag på flera europeiska marknader.

FAQ

Vanliga frågor om pension & sparande

Förenklat kan du se din pension som uppskjuten lön. Staten administrerat den allmänna pensionen och din arbetsgivare sätter av delar av din lön (via kollektivavtal eller annat avtal) till din framtida pension. Läs mer här.

Generellt sätt är det alltid bra att ha ett eget sparande. Att ha en buffert när det krisar och några extra slantar till din framtida pension kan göra din tillvaro enklare. Läs mer här.

Om du flyttar utomlands kan du ta med dig din svenska pension. Både allmän pension och tjänstepension betalas ut oavsett vart du flyttar. Läs mer här.

Det finns flera olika alternativ när du ska spara, till exempel sparkonto, fonder, kapitalförsäkring och ISK. Läs mer i vår sparskola

En fond är en slags portfölj med olika värdepapper, till exempel aktier och obligationer. Du kan spara lite eller mycket, med lägre eller högre risk. Läs mer i vår fondskola

En tjänstepension är ett pensionssparande och det är din arbetsgivare som betalar och sparar åt dig. Du kan ha en tjänstepension via ett kollektivavtal, till exempel en ITP om du är tjänsteman.

Läs mer här

Pensionen börjar normalt att betalas ut vid vald pensionsålder, samma månad du fyller år. Pensionsutbetalningen sker den 25 varje månad. Om den 25 är en helgdag får du pengarna vardagen innan.

Läs mer här

Med ett återbetalningsskydd betalas 100 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

 

När de gäller pensionsförsäkringar kan du ofta välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget har ansvaret för att förvalta dina pengar. Ofta erbjuds du också något slags garanti, till exempel att du får tillbaka minst det du betalat in. Dina pengar placeras i bland annat räntor, aktier och fastigheter. Du kan inte välja fonder eller på annat sätt påverka placeringen.

I en fondförsäkring placeras dina pengar i fonder. Skillnaden mot en traditionell försäkring är framför allt att du inte får någon garanti och att andelen aktier i placeringarna är högre än i traditionell försäkring. I tjänstepensioner placeras pengarna i ett förvalt fondpaket, en så kallad entrélösning, om du inte aktivt väljer fonder själv. 

Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Snabba fakta

Chesnara logo.png

 

Ägare Chesnara plc, noterat på London Stock Exchange

 

startår.png

Vårt startår

kontor-ikon.png

 

Kontor i Stockholm och Norrköping

Antal-medarbetare.png

Antal medarbetare