Börsåret 2021

Vår fondanalytiker Gordon sammanfattar börsåret 2021 och korar årets fondvinnare. Tre fondförvaltare gästar, kommenterar året som gått och siar om framtiden.

Efter det omtumlande 2020 kan även 2021 summeras som ett minst sagt händelserikt år på världens börser. Under första halvan av året var det många som såg ljuset i tunneln när vaccindoser började rullas ut över världen.

Men nya virusvarianter, ökad smittspridning och restriktioner i olika former fick senare majoriteten av uppmärksamheten, i både Sverige och omvärlden, och höll i sig under årets resterande del.

Utöver de direkt pandemirelaterade besvären har börsen dessutom präglats av produktionsstörningar, energikris, brist på halvledarkomponenter och fastighetskris i Kina. Därtill kan tilläggas stigande råvarupriser, inflationsoro, geopolitiska spänningar och en starkare dollar.

 

Riskaptit bland investerare

Trots ovan händelser har det funnits en god riskaptit bland investerare vilket gör att börsåret 2021 kan sammanfattas som bra, minst sagt. Med hjälp av en stark uppgång under december kunde Stockholmsbörsen uppvisa den högsta årsutvecklingen sedan återhämtningen av finanskrisen 2009.

Som grädden på moset slutade det breda indexet OMXSPI med ett nytt all-time-high på börsens sista handelsdag i december, vilket resulterade i en total årsavkastning om 34,98%. OMXSGI, som även inkluderar utdelningar, steg med närmare 40%.


Gordon-molander-cirkel-liten.jpg

 

Gordon Molander

Fondanalytiker på Movestic

70% av världens börser visade tvåsiffrigt vid årets slut

Globalt lyckades närmre 70% av världens börser redovisa tvåsiffriga uppgångar vid årets slut. Det välkända amerikanska indexet S&P 500 steg med nästan 27%, vilket för Joe Biden innebar det starkaste börsåret för en nytillträdd president sedan Obama 2009. Inom Emerging Markets hittar vi Indien och Ryssland som båda visat tydligt uppåtgående trender under 2021, där respektive MSCI-index slutade på över 30%. Tyngre under året gick det bland annat för börserna i Kina och Brasilien, vilka gick i motsatt riktning mot övriga börser med en negativ helårsavkastning.

 

Traditionell energi och fastighetssektorn populär under året

Vi har också upplevt tydliga sektorrotationer under året som gått. Efter de enorma uppgångarna inom förnyelsebar energi under 2020 skedde stora vinsthemtagningar i början av året, vilket dämpade kurserna hos flertalet bolag inom denna sektor. Istället fick traditionell energi ett stort lyft som inte minst går att utläsa på Brentoljans prisutveckling som stigit från 52 USD till 78 USD. Generellt sett har vi också sett ett skifte mellan tillväxt- och värdebolag samt en glödhet fastighetssektor under året, vilket tydligt går att utlysa på topplistorna över de svenska fondutbuden.

 

2022 börjar med minskad aptit för riskfyllda tillväxtbolag

När vi nu klivit in i 2022 har vi sett en liten sättning på de flesta marknader - vilket kanske inte var helt förvånande. Stigande marknadsräntor, inflation och förmodade höjningar från Federal Reserve kan förklara den minskade aptiten för bland annat riskfyllda, och i många fall, olönsamma tillväxtbolag.

 

Årets vinnare hos Movestic

  1. PriorNilsson Evolve + 62,54%
  2. Danske Invest Sverige Småbolag + 61,76%
  3. Humle Småbolagsfond + 59,82%
  4. Cliens Småbolag + 49,88%
  5. Nordic Cross Bull + 49,14%

 

Aktivt förvaltade svenska småbolagsfonder har generellt haft det bästa året, sett till avkastning, i Movestics fondutbud. På topp 5 i fondlistan hittar vi tre fonder med inriktning mot just svenska småbolag vilka, utöver en liten sättning under hösten, visat upp en klar positiv utveckling över helåret. Samtliga tre fonder har haft en tydlig spridning mellan olika sektorer i portföljen där några gemensamma innehav under året varit bland annat Addtech, Bufab, NP3 Fastigheter och Lagercrantz Group. Nordic Cross Bull gynnades av den positiva utvecklingen på Stockholmsbörsen då det är en indexfond med 1,5 i hävstång mot OMXS30GI.

 

Allra högst upp i fondlistan hittar vi dock en av de nya fonderna på vår plattform, PriorNilsson Evolve. Fonden investerar i europeiska små- och mikrobolag med en ytterst diversifierad strategi. En tiondel av bolagen i fondens portfölj avkastade över 100% under 2021. På räntesidan, där det generellt sett varit svårt för förvaltare att hitta avkastning under året, hade Case Fair Play ett exceptionellt år med en avkastning på 9,7%. Kort därefter hittar vi SEB Korträntefond USD-Lux (dollarexponering) med 9,64% samt Lannebo High Yield med 6,27% i årsavkastning.

 

Movestics fondutbud 2021

Movestics investeringserbjudande syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för kunden att uppnå sitt finansiella mål inom långsiktigt sparande.

Movestics fondutbud skall vara brett, utvärderat, kvalitativt och hållbart. Med detta sagt har vi under året inkluderat hela 32 st fonder till vårt erbjudande!

 

Regioner

Morgan Stanley Global Opportunity Fund

Öhman Global Marknad Hållbar

Carnegie Global Quality Companies

M&G Positive Impact Fund

M&G Climate Solution Fund

M&G Global Dividend Fund

Coeli Global Selektiv

Öhman Global Småbolag Hållbar

PriorNilsson Evolve

Handelsbanken Tillväxtmarknad TEMA

Handelsbanken Asien TEMA

C WorldWide India

M&G North America Dividend Fund

UBS USA Growth Sustainable

UBS Small Cap USA

Carnegie All Cap

Cliens Sverige

Humle Sverigefond

Humle Småbolag

Cliens Småbolag

 

Sektor/Räntor/Alternativa

Allianz Global Artificial Intelligence

BGF Next Generation Technology

Öhman Global Growth

Handelsbanken Hållbar Energi

Lannebo Fastighetsfond

Carnegie Listed Infrastructure

Jupiter Financial Innovation

Nordic Cross Stable Return

Pareto ESG Global Corporate Bond

Case Safe Play

Case Fair Play

PriorNilsson Idea

Utmaningar under 2022 och framtidsspaningar

Se nedan tre gästkrönikor där fondförvaltare berättar om utmaningarna under fjolåret och spaningar inför framtiden.

Humle Småbolagsfond
Som småbolagsförvaltare kommer 2022 att ha en speciell plats i minnet, som ett fostrande år. Nu är det dags att lyfta blicken.
Lannebo Fastighetsfond
De höga räntorna och den höga inflationen under 2022 har förändrat förutsättningarna för fastighetssektorn. Men vi ser goda framtida möjligheter.
World Technology och Next Generation Technology
Så kan du navigera dig genom tekniksektorn 2023, risker och möjligheter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Stort utbud av noggrant utvalda och hållbara fonder
Movestic erbjuder ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondförvaltare. Du hittar fonder över hela riskskalan och i samtliga tillgångsklasser.