Orolig när du närmar dig pensionsåldern?

Att gå i pension kanske är något som du drömt om och planerat en tid, även om det inte riktigt är dags att sluta jobba än på några år. Men då och då poppar oron upp. Hur kommer det bli? Kommer pensionen att räcka? I tider av börsoro och stora svängningar på marknaden aktualiseras oron än mer. Vi tittar närmre på vad du kan tänka på när framtiden känns oviss.

Din pension består av flera delar, dels den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension dels tjänstepension och/eller eventuellt privat pensionssparande.

Inkomstpensionen påverkas relativt lite av kortsiktig börsoro då den finansieras på ett annorlunda sätt än övrigt pensionssparande. Inkomstpensionen bygger på att en del av den skatt som du betalar på din lön går till dagens pensioner. Skulle det bli pengar över, läggs dessa i en buffert. Din egen inkomstpension kommer i sin tur betalas av skatt från framtidens arbetstagare. För varje år som du har jobbat har du jobbat in pensionsrätter. Hur mycket inkomstpension du får när du slutar arbeta beror på hur många pensionsrätter du har samlat in.

Premiepensionen är den mindre del av pensionen som staten betalar ut och den del du själv kan påverka genom att själv välja fonder aktivt. Detta gör du genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och välja de fonder du önskar. Gör du inget val placeras premiepensionen i det statliga alternativet AP7 Såfa vilket är en åldersbaserad fond som justerar risk utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension.

För de pensionspengar som du själv ansvarar för att placera gäller det att ha en klok förvaltningsstrategi som du kontinuerligt justerar utifrån din livssituation och att du sedan håller fast i den, även i stormiga väder som när Corona drar över världen. När du närmar dig den dag du ska sluta att arbeta kan det vara en idé att sakta flytta över ditt sparande till mindre riskfyllda tillgångar som exempelvis räntefonder. Du minskar då risken att förlora kapital vid nedgångar men samtidigt kommer du inte i samma utsträckning få del i uppgång, något som är en risk i sig med tanke på att ditt pensionskapital har möjlighet att växa även efter det att du startat din pensionsutbetalning. Många tjänstepensionslösningar erbjuder olika typer av åldersbaserade fonder som själva justerar risken i sparportföljen utifrån din ålder och hur läng tid du har kvar till din pension. Känner du att du har en bra ekonomisk buffert kan det däremot vara idé att stanna med en större del av pensionskapitalet i aktiefonder. Det viktigaste är att du landar i en risknivå som känns ok för dig.

Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att mycket kan hända på de år du har kvar till dess att du startar din pensionsutbetalning. Börsen kan både hinna stiga och falla ett par gånger. Att du dessutom kommer att ta ut ditt pensionskapital över flera år är också en viktig parameter att ta hänsyn till. Det innebär att du med ditt kvarvarande pensionskapital fortsatt har möjligheten att ta del av eventuella uppgångar på börsen och därmed få kapitalet att växa.

Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss, vi svarar så fort vi kan.
par på semesterpromenad
Placera i Movestic Avancera
Movestic Avancera 75 och 85 är två fonder med så kallade skyddsnivåer. Läs mer om hur det fungerar och vad det skulle kunna innebära för ditt pensionssparande.
Läs också

orangea kuvertet
Få koll på det orangea kuvertet
Vi guidar dig genom vad orangea kuvertet visar och hur du läser innehållet.
årsbesked
Därför ska du bry dig om ditt årsbesked!
Ett årsbesked är en sammanställning över ditt ekonomiska engagemang hos ett bolag. Vi listar tre anledningar varför du ska läsa ditt besked.
spara pension
Hur mycket behöver jag spara till pensionen?
Många av oss drömmer om friheten att göra det man vill som pensionär samtidigt som man brottas med oron att "ha tillräckligt" mycket pengar. Vi listar vad du kan tänka på när du sparar till pensionen.