Vi värnar om våra kunders integritet

Den 25 maj träder EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR skärper reglerna för hur företag får behandla personuppgifter och stärker kundernas rättigheter och skydd.

Movestic behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda och hantera försäkringar. Våra kunder kan känna sig trygga med hur vi hanterar och skyddar deras personuppgifter. Hur vi arbetar med integritetsskydd beskrivs i vår uppdaterade dataskyddspolicy, se movestic.se.