SEB fattar beslut om fonden ska avvecklas eller inte på den extra bolagsstämman som hålls den 12 januari 2021. Inlösen av fonden är öppen till och med den 8 januari 2021 kl 10:00

Läs nyheten på SEB´s hemsida