"Personlig rådgivning och robotrådgivning kompletterar varandra"

Movestic räknar med att förvärvet av en investeringsrobot kommer att öka lojaliteten bland befintliga kunder och skapa mer kundnytta. Vd Linnéa Ecorcheville har intervjuats i Risk & Försäkring.

I och med köpet av fintechbolaget Sparplatsen tar Movestic över en investeringsrobot som tillhandahåller robotrådgivning samt en plattform för handel med fondandelar.

I en intervju med Risk & Försäkring uttalar sig Movestics vd Linnéa Ecorcheville om köpet och hur det är ett led mot att i ännu högre grad möta marknadens nya krav på tekniska lösningar och tjänster.