Ökad premievolym för Movestic under 2018

Movestic Liv & Pension redovisar fortsatt positiv resultatutveckling och ökad premievolym under 2018.

Den totala premievolymen uppgick under året till 5,0 miljarder SEK, en ökning med 8,8 procent jämfört med samma period föregående år. Årets resultat före skatt ökade med 5,6 MSEK till 119,4 MSEK.

Det förvaltade kapitalet var vid årets utgång oförändrat på 32 miljarder SEK. Solvenskvoten uppgick vid utgången av 2018 till 178 procent, jämfört med 156 procent föregående år.

- Jag är stolt över det goda resultat vi, trots stort internt fokus på transformation och förändringsarbete, skapat under 2018, säger Linnéa Ecorcheville, VD för Movestic.

Movestic har under 2018 lanserat fondvalsroboten MAIA och kunderbjudandet har utökats med Tjänstepension ITP 2018, där Movestic återigen är valbara inom fondförsäkring. I tillägg till utveckling av nya kunderbjudanden har bolaget arbetat aktivt med organisationsutveckling. Bland annat har en kompetensväxling genomförts med fokus på digitala tjänster, och flera initiativ för etablering av en modern och skalbar IT-infrastruktur har initierats.

- Vår bransch är under stor omvandling och vi utvecklar nu, tillsammans med förmedlare och partners, enkla finansiella tjänster för framtidens kund. Vi har bara sett början av vad digitaliseringen kan göra för försäkringsbranschen och för våra kunder, säger Linnéa Ecorcheville.

 

Movestics årsredovisning för 2018 kan läsas i sin helhet här.

Helena Olsson
PR & KOMMUNIKATION

Helena Olsson

+46-70 449 92 00