Nytt i fondutbudet maj 2020

Vi utökar fondutbudet med fonderna Danske Invest SICAV Sverige Småbolag och Jupiter Japan Select.

Danske Invest SICAV Sverige Småbolag

Är en aktivt förvaltat småbolagsfond som investerar i svenska små och medelstora bolag med fokus på bolag som har eller förväntas få en hållbarhetsprofil.
Fonden har en rigid investeringsprocess med tydligt hållbarhetsarbete, filosofi, idégenerering och portföljkonstruktion. Diversifierad portfölj med cirka 35-45 innehav. Disciplinerad köp- och säljstrategi där varje aktieinnehav ”spelar roll” och tar sin plats i portföljkonstruktionen.

Du hittar fonden i vår fondlista från och med 2020-05-19.

Jupiter Japan Select

Är en aktivt förvaltad aktiefond med ungefär 45 innehav. Fonden har en multi cap-strategi och investerar i stabila kvalitetsbolag med hög tillväxt och direktavkastning. Fonden förvaltas av engelska Jupiter Asset Management.

Du hittar fonden i vår fondlista från och med 2020-05-26.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.