Nytt i fondutbudet juni 2020

Vi utökar fondutbudet med fonderna Handelsbanken Sverige Selektiv och AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B.

Handelsbanken Sverige Selektiv

Aktivt förvaltad All Cap-fond med hållbarhetsfokus som investerar i svenska bolag. Fondens investeringsstrategi bygger på Handelsbankens förvaltningsfilosofi ”Selektiv”. Selektivstrategin bygger på att fonden långsiktigt väljer ut och investerat i få bolag som historisk bevisat stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt.

Du hittar fonden i vår fondlista från och med 2020-06-04.

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B

Axa Rosenberg US Equity Alpha är en fond som investerar i stora nordamerikanska värdebolag. Förvaltningen bygger på en kvantitativ filosofi med en mix av tre typer av faktorer, värdering, kvalitét och momentum. Fonden innehåller cirka 100 aktier för att diversifiera portföljen och sprida ut riskerna. Dock tar förvaltningen aktiva övervikter jämfört med sitt index. Förvaltningen använder sig utav en integrerad hållbarhetsscreening med mål om att fondens totala aktieinnehav ska ha en genomsnittlig ESG-poäng som på totalen är högre än dess jämförelseindex.

Du hittar fonden i vår fondlista från och med 2020-06-04.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.