Fondnyheter februari 2021

Vi fortsätter arbetet med att utökat vårt fondutbud.

Handelsbanken Hållbar Energi, 12 februari

Är en aktivt förvaltad fond med fokus på hållbar energi. Investerar i bolag som utvecklar eller använder teknologier eller metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, dvs bolag som bidrar med lösningar på klimatproblemet. Fonden är Svanen märkt, det innebär att fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de bolag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-02-12.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.