Fondnyheter februari 2021

Under februari har vi inkluderat tre nya fonder i utbudet, samtliga från Handelsbanken Fonder. Två av fonderna känner våra ITP-kunder igen och den tredje fonden är helt ny för vårt utbud!

Handelsbanken Asien Tema och Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Båda fonderna har sedan tidigare funnits i vårt fondutbud inom ITP-18. Fonderna har fokus på Asien respektive Tillväxtmarknader och förvaltas enlig Handelsbankens ”TEMA-förvaltning”. Fonderna investerar i teman som förvaltaren bedömer ha högre tillväxt än övriga områden. Inom dessa teman söker de sedan bolag med rätt förutsättningar för att kapitalisera på temat.
Du hittar fonderna i fondlistan från och med 2021-02-18.

Handelsbanken Hållbar Energi

Är en aktivt förvaltad aktiefond med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknik för att begränsa den globala uppvärmningen. Fonden är svanenmärkt och hade ett oroligt starkt 2020 och var den bäst avkastande fonden inom hela premiepensionens fondutbud.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-02-12.

Till fondlistan!

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.
Tjänstepension hos Movestic
ITP hos Movestic
Din pension - ditt val. Välj hur din tjänstepension ITP ska placeras och påverka din framtida pension. Ta del av Movestics erbjudande för ITP.