Linnéa Ecorcheville tillträder idag som VD för Movestic Livförsäkring AB

Linnéa Ecorcheville tillträder idag rollen som VD på Movestic. Tidigare VD Lars Nordstrand övergår då till att vara rådgivare fram till den 31 juli då han går i pension.

– Jag ser fram emot att vidareutveckla Movestics unika position och erbjudande på marknaden. Jag har som styrelsemedlem i Movestic fått lära känna verksamheten inifrån och har bland annat fått en stor respekt för den kompetens och det engagemang som finns hos personalen. Det händer mycket på marknaden just nu, och jag är övertygad om att min erfarenhet av att ha drivit ett bolag med liknande storlek och marknadsposition ger mig goda förutsättningar att tillsammans med alla medarbetare bygga ett ännu starkare Movestic, säger Linnéa Ecorcheville.

Linnéa Ecorcheville är 38 år och kommer närmast från rollen som VD för Moderna Försäkringar, dit hon kom 2009 i samband med att Tryg Forsikring A/S tog över bolagets verksamhet. Hon har tidigare arbetat som jurist för Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters och har en juristexamen från Lunds Universitet. Linnéa har varit oberoende styrelsemedlem i Movestic sedan april 2015.

– Det gläder mig att Linnéa Ecorcheville nu kliver in i rollen som ny VD i Movestic. Lars Nordstrand startade Movestic år 2000 och har med sin starka profil och tydliga ledning utvecklat Movestic till ett av de ledande fondförsäkringsbolagen på marknaden. Linnéa Ecorcheville, med sitt starka engagemang och ledarskap, har alla de egenskaper som krävs för att leda och utveckla ett bolag som präglas av entreprenörskap, innovation och en stark företagskultur, säger John Deane, koncernchef i Movestics börsnoterade ägarbolag Chesnara Plc.