Movestic sänker flyttavgifterna

Vi ser kontinuerligt över vårt erbjudande, både vad gäller fondkvalitet, vad kunderna får för mervärden och vilka avgifter vi har. Som ett resultat av det arbetet har vi nu sänkt våra ordinarie flyttavgifter.

Från och med den 1 februari kommer den ordinarie flyttavgiften från Movestic att sänkas till 3 procent de första fem åren efter tecknandet av försäkringen, och därefter sänks den till 1,5 procent. En fast avgift på 500 kronor tas även ut.

För kunder som flyttar via förmedlare ligger flyttavgiften kvar på 1 procent de första fem åren efter tecknandet av försäkringen. Därefter sänks den till 0,5 procent. Ingen fast kostnad tas ut.