Movestic fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete!

Vi på Movestic jobbar ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Intresset för att spara hållbart ökar allt mer och en undersökning från Fondbolagens förening visar att var tredje svensk sparare valt en fond över en annan för att den har haft en hållbar inriktning*. Det främsta skälet till att välja en hållbar fond är att kunna undvika en viss typ av bolag och/eller bransch.

Vårt hållbarhetsarbete utvecklas kontinuerligt och det gäller att aldrig sluta utvecklas som fondplattform och försäkringsbolag. Nya områden läggs till och kraven från våra kunder på oss och på fondbolagen ökar. Genom att ha ett ständigt driv framåt hoppas vi kunna skapa ett tryck på bolagen att agera och öka transparensen för våra sparare.

Ny hållbarhetssammanställning

För tredje året publicerar vi på Movestic en sammanställning över det hållbarhetsarbete fondbolagen som har fonder på Movestics fondplattform gör. Den kan ses som ett komplement till den hållbarhetsinformation som uppdateras löpande på Movestic.se gällande Morningstars hållbarhetsbetyg och huruvida fonderna deklarerat sitt arbete i Swesifs Hållbarhetsprofil.

I vår hållbarhetssammanställning betygsätts fonder och fondbolag utifrån deras arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Målsättningen med den årliga hållbarhetssammanställningen är att förenkla för våra sparare, så att de får bättre förutsättningar att göra medvetna val utifrån sin syn på hållbarhet. Vi vill att våra sparare ska kunna förena sitt långsiktiga sparande med en positiv påverkan på miljö och samhälle.

Under åren vi på Movestic publicerat hållbarhetssammanställningen har vi märkt är att kvalitén på hållbarhetsarbetet bland fonderna på vårt fondutbud blivit allt bättre. Det beror dels på ett ökat fokus på hållbarhet i vår fondvalsprocess, men framförallt beror det på det hållbarhetsarbete som fondbolagen själva gör.

Läs vår nya hållbarhetssammanställning


Exkludera bolag i oönskade sektorer

Den vanligast förekommande strategin för hållbara investeringar är att exkludera bolag som är verksamma i oönskade sektorer från investeringsuniversumet. Trenden vi såg i förra årets sammanställning håller i sig och allt fler fonder väljer att exkludera hela sektorer från sitt investeringsuniversum. Andelen förvaltare som väljer att exkludera sektorer ökar också över lag. Störst ökning ser vi bland fonder som exkluderar fossila bränslen och kärnvapen.

haĚŠllbarhet 2019 exkludering.png

Tabellen visar hur stor andel av fonder i Movestics utbud exkluderar sektorer.

Årets sammanställning omfattar de 92 fonder som finns i Movestic utbud under november. De fonder som lever upp till våra krav tilldelas ett grönt betyg och fonder som är på god väg ett gult. Fonder som över en längre tid är röda och visar svag utveckling i rätt riktning kan få lämna utbudet. Passivt förvaltade fonder som ska investera i samtliga tillgängliga aktier efter ett givet index, har inte samma möjlighet att arbeta med positiva eller negativa urval baserat på hållbarhetskriterier. Om inte detta på förhand framgår av fondens mandat.

Vår ständiga strävan efter att utveckla fondutbudet gör att vi börjar lägga de röda betygen bakom oss.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Av: Oskar Sandvik och Andreas Söderström, seniora fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.

Rund-bild-oskar-andreas.png

 

*Till undersökningen från Fondbolagens förening.

spara hållbart
Spara hållbart!
Movestic har flera fonder med hållbar och/eller etisk inriktning.