Movestic antar AI Utmaningen

Vi vill bidra till ökad kunskap om AI och vara med att utveckla branschen, därför antar vi AI Utmaningen!

2018 lanserade Finland en gratis AI-utbildning för medborgarna med målet att utbilda en procent av landets befolkning. Målet uppnåddes med råge och efter framgången utmanade den finska regeringen Sverige. Läs mer om utmaningen här.

Därför antar vi AI Utmaningen

För området pension och försäkringar kan AI bidra till att ta fram helt nya individpassade produkter och tjänster som hjälper människor till en trygg finansiell framtid baserad på var och ens egna förutsättningar. För att komma dit behöver branschen utvecklas. Vi på Movestic vill driva på den utvecklingen, därför utbildar vi alla medarbetare i AI under 2019. Målet är att öka vår kunskap och vår kompetens så att alla kan vara delaktiga i förändringsresan. 

Fondvalsroboten MAIA
Vårt första steg i att arbete med AI togs förra året togs med vår fondvalsrobot MAIA.