Missa inte vår nya fond, Movestic Avancera

Movestic Avancera är en ny typ av fond som både skyddar kapitalet i nedgång och ger spararen möjlighet att följa med i uppgång. Det unika med fonden är att skyddsnivån, som anges i procent av fondens värde, stiger i uppgång och sedan stannar kvar på den högre nivån även om marknaden vänder ner.

avancera_2-kopia.png

Movestic Avancera, är i grunden en fond med en bred global tillgångsexponering. Fonden är paketerad med en säljoption som löpande säkrar den värdetillväxt fonden har.

– Många sparare både behöver och vill ta lite mer risk, men vill samtidigt ha någon form av begränsning för hur mycket kapitalet som mest kan sjunka. Nu skapar vi en lösning för dessa kunder där risk och avkastning balanseras på ett nytt sätt, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Det unika med Movestic Avancera är att skyddsnivån, som anges i procent av fondens värde, stiger i takt med att fondens kurs stiger och sedan stannar på den historiskt högsta nivån, också i nedgång. Det möjliggörs genom att värdestegringen löpande säkras i en option. Skyddsnivån har inget absolut tak och räknas inte om årsvis. Därmed kan skyddet, i en uppåtgående marknad, så småningom bli högre än initialt insatt kapital. Genom optionen möjliggörs också att fonden kan ha en konstant riskklass. Fonden är framtagen tillsammans med Morgan Stanley som också är motpart i optionen.

– Vi har sett ett behov bland våra kunder av att hitta nya sätt att balansera risk och avkastning. Åtta av tio sparare anser att det är viktigt att risken att förlora ett sparkapital är liten, men lika många anser att det är viktigt att det finns möjlighet till bra avkastning och vill följa med i börsuppgångar. Såvitt vi vet finns inte den här konstruktionen på den svenska marknaden sedan tidigare, säger Linnéa Ecorcheville.

Movestic Avancera finns med två skyddsnivåer. Beroende på vilken skyddsnivå spararen väljer kan fondens kurs inte sjunka mer än 25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden någonsin har haft. Movestic Avancera är en UCITS-fond med daglig handel. Förväntad årlig avgift är 1,83% respektive 1,56%. Fonden finns tillgänglig för sparare som har valt Movestic som tjänstepensionsleverantör eller har en kapitalförsäkring hos Movestic.

– I dagens lågräntemiljö är risken med att inte ta risk och därmed få låg pension överhängande. Fonden passar den som vill betala för att spara långsiktigt med både ett skydd av kapitalet och en möjlighet att följa med i uppgång, säger Linnéa Ecorcheville.

 

Läs mer om Movestic Avancera här!