Marknaden mars 2020

I samband med Coronavirusets framfart har vi varit med om några av de värsta börsdagarna i nutid. Det råder fortsatt osäkerhet för hur världens aktie- och kreditmarknader kommer att utvecklas.

De fonder som klarat börsfallen bäst under mars månad är till stor del korträntefonder i dollar och euro. Dessa investerar i obligationer och statspapper i dollar respektive euro. Vid investeringar i räntefonder i utländskvaluta ska man tänka på att alla underliggande tillgångar är i dollar respektive euro och därför påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till dollarn respektive euron.

Coronavirusets till trots blev en av mars bäst avkastande fonder, Schroders China A. Fonden investerar enbart i den kinesiska inhemska aktiemarknaden, så kallade A-aktier.

Den fond med bäst avkastning under mars var CF Bear. Fonden kan liknas vid en indexfond med hävstångseffekt med målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarat cirka 90 procent av fallet i den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI. Det innebär att om index (Stockholmsbörsen) sjunker med en procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent, däremot om index (Stockholmsbörsen) stiger en procent, så sjunker fondens värde med cirka 0,9 procent. Fonden kännetecknas av hög risk.

Månadens index

Världen - 7,92 
Sverige - 5,73
Räntan 0,00

 

Högst avkastning

FOND 1 MÅNAD
CF Bear 13,70
SEB USD Currency C 7,19
SEB Short Bond C EUR 2,08
Schroder ISF China A A Acc USD 1,83
Carnegie Obligationsfond A 1,31

 

Movesticfonder

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR 
Movestic Avancera 75 A SEK Acc - 8,58 n/a
Movestic Avancera 85 A SEK Acc - 3,62 n/a
Movestic Global ESG n/a n/a
Movestic SICAV Balanserad I SEK - 12,09 - 6,15
Movestic SICAV Försiktig I SEK - 9,80 - 5,56
Movestic SICAV Movestic Global I SEK - 16,59 - 4,19
Movestic SICAV Offensiv I SEK - 20,19 - 10,54


Sverigefonder

FOND 1 MÅNAD
Öhman Etisk Index Sverige A - 17,24
Aktie-Ansvar Sverige A - 19,04
Lannebo Sverige Hållbar A SEK - 19,30
Didner & Gerge Aktiefond - 23,30
Lannebo Sverige Plus SEK F - 23,88

 

Sverigefonder fokus små-/medelstora bolag

FOND 1 MÅNAD
C Worldwide Sweden Small Cap 1A - 22,39
Öhman Sweden Micro Cap A - 24,80
Didner & Gerge Småbolag - 26,70
Lannebo Småbolag - 29,13


Nordenfonder

FOND 1 MÅNAD
Handelsbanken Norden Ind Criteria A1 SEK - 16,37
Evli Nordic B - 23,11
BNP Paribas Nordic Small Cap Cl C - 23,53
Carnegie Fastighetsfond Norden A - 22,57
Fondita Nordic Micro Cap B - 27,04

 

oskar sandvik movestic.png

Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.