Marknaden Augusti 2020

Augusti tog slut och hösten står för dörren. Sommarmånaderna har präglats av oro för Covid-19, restriktioner och lågkonjunktur.

Arbetslösheten ligger på dryga 10 procent samtidigt som inflationen ligger kvar under målet. Första juli lämnade Riksbanken räntan oförändrad detta till trots att många andra länders centralbanker sänkt sina räntor under året för att få fart på kreditgivningen. I nuläget bedömer Riksbanken att en sänkning av räntan inte är det mest effektiva verktyget för att stödja den ekonomiska återhämtningen utan de vill förlita sig på de krisåtgärder för 1 600 miljarder kronor som lanserats sen pandemin slog till i slutet på mars.

Ojusterad ränta till trots, så har bostadspriserna fortsatt att stiga under sommaren. Priserna har ökat med cirka 2 procent sista månaden och jämfört med juli 2019 har bostadspriserna i snitt stigit med 10 procent. Valueguard presenterade i en rapport i augusti att antalet bostadsförsäljningar ökat med 25 procent jämfört med samma månad året innan. För Stockholmsregionen ökade omsättningen med hela 60 procent jämfört med året innan.

Bästa fond i Movestics fondutbud

Investerarviljan har börjat komma tillbaka och Stockholmsbörsen steg med cirka 4 procent i augusti medan småbolagsindex steg med knappa 6 procent. Ser man till den svenska marknaden så har småbolag historiskt sett haft en överavkastning jämfört med stora bolag. Många mindre bolag befinner sig i tillväxtsektorer, samtidigt som flertalet bolag varit underanalyserade jämfört med stora bolag.

Den positiva utvecklingen återspeglas även i toppen på Movestics fondutbud då flertalet fonder är småbolagsfonder hemmahörande i den Svenska och på den nordiska marknaden. Två av dessa fonder, Alfred Berg Nordic Small Cap ESG och Fondita Nordic Micro Cap har båda lags till i Movestics utbud under 2020.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG är en nystartad fond förvaltad av norska Alfred Berg. Fonden har ett tydligt integrerat hållbarhetsarbete i sin analys och processen bygger på en diversifierad portfölj där förvaltaren investerar i ungefär 100 olika aktier på den nordiska småbolagsmarknaden.

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i mindre nordiska börsnoterade aktier vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro, så kallade micro caps. Portföljen är koncentrerad till drygt 30 bolag och förvaltningen väljer ut bolag som har en ledande marknadsställning, med bra lönsamhet, sund balans och gärna aktiva huvudägare. Fonden förvaltas av det finska fondbolaget Fondita.

Till fondlistan

 

Månadens index

Världen 5,23
Sverige 3,83
Räntan 0,00

 

Högst avkastning

FOND 1 MÅNAD
BNP Paribas Energy Transition 14,93
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A 9,22
Didner & Gerge Småbolag 8,71
Didner & Gerge Small & Microcap 8,47
Fondita Nordic Micro Cap B 7,93

 

Movesticfonder

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR 
Movestic Avancera 75 A SEK Acc   0,97 - 4,51
Movestic Avancera 85 A SEK Acc - 0,28 - 4,62
Movestic Global ESG   4,89 n/a
Movestic Balanserad   2,78 n/a
Movestic Försiktig

  1,48

n/a
Movestic Offensiv   4,11 n/a


Sverigefonder

FOND 1 MÅNAD
Didner & Gerge Aktiefond 7,41
Lannebo Sverige Hållbar A 6,66
Lannebo Sverige Plus F 5,40
Handelsbanken Sverige Selektiv 4,39
Aktie-Ansvar Sverige A 4,06
Öhman Etisk Index Sverige A 3,97

 

Sverigefonder fokus små-/medelstora bolag

FOND 1 MÅNAD
Didner & Gerge Småbolag 8,71
Öhman Sweden Micro Cap A 7,13
Lannebo Småbolag 6,94
Danske Invest Sverige Småbolag 6,36
C Worldwide Sweden Small Cap 5,00


Nordenfonder

FOND 1 MÅNAD
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A 9,22
Fondita Nordic Micro Cap B 7,93
Evli Nordic B 6,16
Handelsbanken Norden Index Criteria 3,84
Carnegie Fastighetsfond Norden A - 2,94

 

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.