Det här påverkade börsen under september

Det tredje kvartalet stängde på nya årslägsta nivåer för nästintill samtliga börser runt om i världen efter tydliga nedgångar under månaden. Globala aktieindex hade sin svagaste månadsutveckling sedan Covid-19-utbrottet i mars 2020, amerikanska S&P 500 föll med 9,3 procent och breda Stockholmsbörsen tappade 7,5 procent

Höga inflationssiffror och aggressiv räntepolitik från centralbanker har fortsatt att skapa rubriker under september. I Sverige steg livsmedelspriserna för nionde månaden i rad och elpriserna steg med 29 procent. Den totala inflationen (KPIF) uppgick totalt till 9 procent vilket var över Riksbankens egna prognoser. Som konsekvens gick man därför emot analytikernas estimat gällande en räntehöjning om 75 baspunkter och höjde i stället styrräntan med en hel procentenhet, den största räntehöjningen sedan inflationsmålet infördes i mitten av 1990-talet.

De aggressiva räntehöjningarna höjer kapitalkostnader för företag och minskar både spar- och konsumtionsutrymmet för hushållen, vilket i sin tur bromsar den ekonomiska konjunkturen. I Sverige ökade antalet företagskonkurser under månaden med 19 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ligger konsumentförtroendet nere på bottennivåer, ett pris som behöver betalas för att inflationen ska kunna avta och återgå till en normal takt framöver enligt signalerna från centralbankerna.

Fortsatta räntehöjningar även i USA

Dagen efter Riksbankens räntehöjning var det dags för den amerikanska centralbanken som höjde räntan med 75 baspunkter för tredje gången i rad till intervallet 3,0 - 3,25 procent, vilket till skillnad från Riksbanken stämde överens med marknadens förväntningar. Världens största ekonomi är dock i ett annat läge än Europa då inflationen nästan uteslutande drivs av hög efterfrågan och inte av begränsat utbud. Landets energiförsörjning påverkas inte heller i samma av grad av den energikris som drabbat de europeiska länderna till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Arbetsmarknaden har också visat sig vara fortsatt stark i USA vilket sätter press på centralbanken att fortsätta sina penningpolitiska åtstramningar.

Sammanfattningsvis är osäkerheten på marknaderna fortsatt hög och börsen väntar nu på att inflationstoppar ska passeras för att få centralbanker att gå lite mer varsamt fram gällande räntehöjningar.

Movestics Fondutbud

Under perioder när i princip alla tillgångsslag faller är det svårt att hitta avkastning. Men det finns fonder som lyckas bemästra större börsnedgångar på ett förträffligt sätt. I toppen för september hittar vi Lynx Dynamic (+10,36 procent), en systematisk hedgefond (så kallad CTA) som med hjälp av statistiska modeller identifierar trender på marknaden för att därefter placera sig i diverse terminskontrakt. Fonden skiljer sig därmed avsevärt från en traditionellt förvaltad aktie- eller räntefond och kan därför vara ett bra komplement att diversifiera sin portfölj med för att på så vis stå emot större nedgångar. Likaså hittar vi SEB Asset Selection, en liknande hedgefond som avkastade +4,83 procent under månaden och Nordic Cross Bear (+5,70 procent) som har en negativ hävstång gentemot Stockholmsbörsen.

Även AuAg Silver Bullet lyckades gå emot aktiemarknaden i sin helhet och avkastade +8,18 procent. Fonden inriktar sig mot gruvbolag med ett särskilt fokus på värdepapper vars värdeutveckling bedöms påverkas av marknadsutvecklingen för silver och guld.

 

Till Movestics fondutbud

 

 

Top 10 Movestics fondutbud

FOND

1 MÅNAD

 

 
Lynx Dynamic 10,36 %

 

 
AuAg Silver Bullet A 8,18 %

 

 
Nordic Cross Bear 5,70 %

 

 
SEB Asset Selection C H-SEK 4,83 %

 

 
SEB USD Currency C 3,86 %

 

 
AXA IM Wave Biotech A 2,97 %

 

 
SEB Short Bond C EUR 0,42 %

 

 
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) 0,28 %

 

 
AXAWF Defensive Optimal Income F Cap EUR -0,14 %

 

 
Carnegie Likviditetsfond A -0,18 %

 

 

 

Movesticfonder avkastning september 2022

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Avancera 75 A SEK Acc -3,85 % -10,90 %
Movestic Avancera 85 A SEK Acc -1,60 % -8,06 %
Movestic Försiktig -3,46 % -7,08 %
Movestic Balanserad -4,26 % -4,60 %
Movestic Offensiv -6,92 % -13,28 %
Movestic Global -6,01 % 2,76 %
Movestic Global Hållbar -5,00 % -0,96 %

 

Sverigefonder

FOND 1 MÅNAD
Cliens Sverige B -4,75 %
Didner & Gerge Aktiefond -5,52 %
Aktie-Ansvar Sverige A -5,73 %
Öhman Etisk Index Sverige A -6,45 %
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK -7,18 %
Spiltan Aktiefond Stabil -7,29 %
Lannebo Sverige Plus SEK F -7,52 %
Humle Sverigefond -8,15 %
Carnegie All Cap A -9,05 %
Lannebo Sverige Hållbar A SEK -9,66 %

 

Sverigefonder, små/medelstora

FOND 1 MÅNAD
Öhman Sweden Micro Cap A -8,24 %
Didner & Gerge Småbolag -9,14 %
Cliens Småbolag A -11,16 %
Humle Småbolagsfond A -11,68 %
Lannebo Småbolag -11,86 %
C Worldwide Sweden Small Cap 1A -12,15 %
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK -14,73 %

 

Norden

FOND 1 MÅNAD
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) -6,72 %
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) -9,87 %
Evli Nordic B -10,30 %
Fondita Nordic Micro Cap B -10,84 %
Alfred Berg Nordic SC ESG A - C (SEK) -11,06 %
PriorNilsson Realinvest A -14,67 %
Carnegie Fastighetsfond Norden A -20,94 %
Lannebo Fastighetsfond A SEK F -22,21 %

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

 

Gordon_ny-2022.png

 

Gordon Molander, fondanalytiker på Movestic

Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Flexibelt fondsparande: Kapitalförsäkring
Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar. Det är enkelt att komma igång. Ansök digitalt på några minuter.